Omstridt ME-studie blir godkjent på nytt

Studien som skulle se nærmere på behandlingsformen Lightning Process ble først etisk godkjent, så stoppet, og nå godkjent igjen.

Prosjektleder for studien er professor Leif Edward Ottesen Kennair ved Institutt for psykologi ved NTNU.
Publisert

NTNU-studien skal vurdere effekten av behandlingsmetoden Lightning Process på personer med kronisk utmattelselssyndrom (ME). Dette er et tredagers kurs, og effekten av kurset har vært mye omdiskutert.

Den regionale etiske komiteen (REK Midt) godkjente studien i november 2020. Men ME-foreningen påklaget godkjenningen til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), der den ble stoppet.

LES OGSÅ: Vil ikke omgjøre beslutning om å stoppe ME-studie.

Nå har forskerne bak studien gjort noen endringer, og på nytt fått klarsignal fra den regionale komiteen, skriver forskning. no. Prosjektleder for studien er professor Leif Edward Ottesen Kennair ved Institutt for psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har tidligere sagt til forskning.no at han mener saken er usaklig håndtert av NEM.

Interessekonflikt

Årsaken til at studien har vært så omstridt, er at doktorgradsstipendiaten i studien, Live Landmark, selv har jobbet med å holde kurs i Lightning Process, og har økonomiske interesser i saken.

I avslaget i fjor skrev den nasjonale etiske komiteen: «Prosjekter hvor det kan stilles begrunnede og alvorlige spørsmål om interessekonflikt, vil ikke kunne oppnå den nødvendige tilliten. I et kontroversielt forskningsfelt, som forskning på Lightning process må sies å være, er dette særdeles relevant».

Endringene som nå gjøres i studien, er blant annet at Landmark ikke lenger skal være involvert i intervjuene der utvelgelsen av deltakerne foregår. De skal nå gjøres av en forskningssykepleier i Lørenskog, ifølge forskning.no.

Landmark skal heller ikke være involvert i bearbeiding og analysering av forskningsdataene.

LES OGSÅ: Endelig forskes det mer på LP.

LES OGSÅ: Hvorfor skal NTNU forske på noe som kan være skadelig?

Mener endringene er gode nok

REK Midt mener stipendiaten fremdeles vil være sterkt involvert i mange avveininger i tolkningen av data, men mener likevel at prosjektleder har imøtekommet NEMs innvending på en god nok måte.

Ifølge forskning.no setter REK Midt nå flere vilkår, som at forskerne må opplyse deltakerne om hvem som er kursinstruktør. Og i alle publiseringer av studien må det opplyses at en stipendiat i prosjektet har interessekonflikter.

Generalsekretær Trude Schei i ME-foreningen opplyser til forskning.no at de ikke kan se at søkeren har tatt hensyn til innvendingene fra NEM, på en måte som utgjør noen forskjell for studien.

ME-foreningen vurderer å klage på det nye vedtaket.

Lars Ursin, daværende medlem i REK Midt, har tidligere uttalt til UA at interessekonflikter ikke er uvanlig i forskningssøknader. Da må man gjøre grep i oppsettet av studien, slik at man likevel kan ha tillit til resultatene, ifølge Ursin.