Lightning Process

Forskningsetisk komite vil ikke omgjøre beslutning om å stoppe NTNU-studie

Holder på at prosjektet har problemer med kommersielle bindinger.

Prosjektleder Leif Edward Ottesen Kennair mente det ikke var problematisk at stipendiat i prosjektet selv hadde drevet med kurs i Lightning Process.
Publisert

Tidligere i juni omtalte Khrono at Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) hadde besluttet å stoppe forskningen på bruk av Lightning Process for å behandle kronisk utmattelsessyndrom (ME). Prosjektet, «En 3-dagers intervensjon for CFS/ME», foregår ved NTNU.

Kjernen i kritikken har vært at det ifølge komiteen er en interessekonflikt, fordi stipendiat i prosjektet, Live Landmark selv tidligere har jobbet med å holde kurs i lightning process og har økonomiske interesser i positivt utfall. De har også hevdet at studiets design er problematisk.

Hevdet det var faktafeil

På sin side har forskergruppen hevdet at vedtaket NEM gjorde var basert på faktafeil. Det var også dette de valgte å klage på i et brev til komiteen kort tid etter det originale vedtaket. Dette ble behandlet på et møte 15. juni. Nå er det klart at NEM ikke gjør om sitt originale vedtak.

«NEM har vurdert henvendelsene fra prosjektleder og forskergruppen med utfyllende informasjon og presiseringer av informasjon i protokollen som lå til grunn for vedtaket. Selv om deler av NEMs beskrivelse av saken kan sies ikke å være helt presis, har dette forholdet ikke betydning for NEMs vurdering og vedtak. Etter å ha drøftet saken på ny, mener komiteen at det ikke foreligger faktiske feil som gir grunnlag for omgjøring av vedtaket.» skriver de i brevet til prosjektleder Leif Edward Ottesen Kennair og forskningsgruppen.

Les også: Hvorfor skal NTNU forske på noe som kan være skadelig?

ME-foreningen har vært svært kritisk til metoden som dreier seg om et mentalt treningsprogram. Tidligere i år gikk debatten om Lightning Process i Universitetsavisa. Ifølge NEM har metodens trygghet i liten grad vært utslagsgivende for vedtaket.

- Hvis dette prosjektet hadde hatt en annen stipendiat uten interessekonflikt, ville det nok ikke blitt stoppet av oss og vurdert som uforsvarlig, gitt at det inneholdt samme sikkerhetsmekanismer og monitorering for de som eventuelt får dårlige opplevelser, sa nestleder i NEM, Berge Solberg, til Khrono etter det opprinnelige vedtaket kom.

Mente det var uproblematisk

Det har ikke så langt lyktes Universitetsavisa å få kontakt med prosjektleder Leif Edward Ottesen Kennair. Etter vedtaket i NEM har han heller ikke ønsket å uttale seg i media. Men i desember i fjor sa han til Forskning.no at han anså de kommersielle interessene som uproblematisk.

- Det er vanlig at de som jobber med en metode, også er mest interessert i å forske på den. Du må jo også kunne metoden for å gjennomføre studien. Det er vanskelig å kreve at andre skal sette seg inn i en metode godt nok, for deretter å forske på den, sa Kennair til Forskning.no da.

Les også: Endelig forskes det mer på LP.

Redaktør i Forskning.no, Nina Kristiansen skrev på lederplass at resultatet i NEM kan bety at flere studier potensielt står i fare.

«Om NTNU har gjort det samme i LP-studien som i alle andre studier, må de kanskje endre framgangsmåtene sine. Kanskje de må sette av ressurser til å sette uavhengige forskere inn i behandlinger de vil forske på. Kanskje har det vært naivt å tro at forskningsmetodene er et vern mot egeninteresser.» skrev Kristiansen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.