Marianne Skjulhaug overtar som dekan etter Shetelig

Skjulhaug er tilbudt stillinga som dekan ved Fakultet for arkitektur og design. Hun er i dag instituttleder ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Fakultet for arkitektur og design holder til i et av høybyggene på Gløshaugen, i sentralbygg 1.
Publisert Sist oppdatert

Stillinga er ei åremålsstilling på fire år. Den formelle tilsettinga fant sted på styremøtet i dag, og dekanen vil starte i jobben 1. august.

I dag er Skjulhaug instituttleder for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Hun er utdannet sivilarkitekt fra NTH. Hun er også tidligere rektor ved Bergen Arkitekthøgskole.

Marianne Skjulhaug er instituttleder ved Arkitektur- og designhøgskolen i dag.

Rektor Anne Borg er svært fornøyd med tilsettinga:

– Marianne Skjulhaug har en særdeles solid og relevant bakgrunn for stillingen som dekan ved AD-fakultetet. Etter å ha blitt nærmere kjent med henne gjennom tilsettingsprosessen, er jeg også trygg på at hun vil bli en verdifull deltaker i NTNUs toppledelse. Hun vil i tillegg bringe inn viktig erfaring fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge, sier Borg i et intervju på Innsida.

Åtte ville bli dekan

Dette var søkerne til jobben:

  1. Ulf Norwall (54), ansvarlig prosjektutvikling, Sverige
  2. Pajalic Zada (53), professor, Sverige
  3. Ali Reza Behbahani (50), taxisjåfør, Trondheim
  4. Anne Romme (47), programleder, Danmark
  5. Christopher Pierce (57), senior management team, England
  6. Ana Betancour (58), professor, Sverige
  7. Kvinne, unntatt offentlighet
  8. Kvinne, unntatt offentlighet

Sittende dekan Fredrik Shetelig var først søker til stillinga for en ny periode. Tidlig i januar ga han imidlertid beskjed om at han trakk søknaden.

«Etter seksten sammenhengende år som prodekan og dekan for fakultetet har jeg landet på at motivasjonen ikke er sterk nok for å gå på en ny periode i denne krevende lederstillingen ved NTNU», skrev han i ei pressemelding.

Fakultetet dekan Shetelig leder hadde på dette tidspunktet i lang tid slitt med store problemer med arbeidsmiljøet. Dekanen var åpen om dette i et intervju med Universitetsavisa i september. Mye tyder på at den nye dekanen vil gå til en krevende jobb.

I den store arbeidsmiljøundersøkelsen ARK kom Fakultet for arkitektur og design ut som det fakultetet med dårligst skåre ved NTNU. I UA-intervjuet slo dekan Shetelig fast at to av fakultetets fem institutter den gang slet med dårlig arbeidsmiljø: Fakultetsadministrasjonen, samt Kunstakademiet i Trondheim (KiT).

Ved fakultetsadministrasjonen har man særlig slitt med en tidkrevende omstilling for både institutt og fakultet i forbindelse med fusjonen, som nå begynner å komme på plass, forklarte Shetelig den gang.

- Når det gjelder KiT er konfliktene kjent i media. Det jeg kan si, er at vi har satt inn betydelige ressurser i å få bukt med problemene. Midler stilles til disposisjon, samt relevante HR-ressurser. Blant annet gjennomføres det nå samtaler med samtlige ansatte på KiT for å kartlegge problemene, sa dekanen.

LES OGSÅ: Kunststudenter misfornøyde med studietilbudet ved Kunstakademiet

Fakultet for arkitektur og design består av fem avdelinger: Institutt for arkitektur og planlegging, Institutt for arkitektur og teknologi, Institutt for design, Kunstakademiet og Fellesadministrasjonen. Fakultetet tilbyr 15 studieprogram.

NTNU har allerede ansatt dekaner ved de andre fakultetene. Med dagens ansettelse er alle dekanene på plass for fire år.

De andre dekanene ved NTNUs fakulteter er:

Det humanistiske fakultet: Anne Kristine Børresen

Fakultet for medisin og helsevitenskap: Siri Forsmo

Fakultet for økonomi: Monica Rolfsen

Fakultet for naturvitenskap: Øyvind Weiby Gregersen

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap: Tine Arntzen Hestbek

Fakultet for ingeniørvitenskap: Olav Bolland

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk: Ingrid Schjølberg

I tillegg er Hans K. Stenøien ansatt som direktør ved Vitenskapsmuseet.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.