En av verdens mest siterte forskere

- Flere ufaglærte må inn i helsetjenestene

For fjerde år på rad er professor Simon Lewin på Clarivates liste over verdens mest siterte forskere. Han jobber med å finne svar på hvordan helsetilbudet vårt kan bli bedre og mer effektivt.

Professor Simon Arnold Lewin ved Institutt for helsevitenskap, NTNU Ålesund, er sentral i flere internasjonale forskningsprosjekt. Her er han i Malawi sammen med Dr. Nyanyiwe Masingi Mbeye ved Kamuzu University of Health Sciences.
Publisert Sist oppdatert

Simon Lewin er professor ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU i Ålesund. Han har spesialisert seg på helsesystemer og ledelse. På dette området gjør han det så bra at han har etablert seg helt i verdenstoppen blant våre mest siterte forskere. Han har vært inne på Clarivates liste de fire siste årene, ifølge Innsida. 

- Jeg er veldig glad for at jeg kan få ut forskningsresultatene mine, men det aller viktigste er at den kunnskapen som forskerne formidler kan føre til endring og en positiv utvikling av helsevesenet både nasjonalt og internasjonalt.

Alle helsearbeidere trenger ikke høyere utdanning

Lewin understreker at helsetjenestene over hele verden har mange av de samme utfordringene. Alle har stramme budsjetter og mangler høyt kvalifisert arbeidskraft som sykepleiere og leger. 

Flere steder forskes det nå på hvordan dette kan løses ved å satse enda mer på ufaglærte helsearbeidere uten formell utdanning – det som på engelsk ofte kalles «lay health workers». Ifølge fagfolkene kan mange med litt trening hjelpe til med enkle oppgaver som spesialistene ofte ikke har nok tid til. Dermed kan helsevesenet relativt raskt utvide tilbudet sitt. 

«Tid for handling»

I februar i år kom helsepersonellkommisjonens utredning «Tid for handling». I denne utredningen vurderes behovene for fagfolk og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene fram mot 2040. 

Da utredningen ble lagt fram sa tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe, at utvalget bekrefter at vi går tom for folk før vi går tom for penger. 

- Det betyr at vi ikke bare kan utdanne oss bort fra utfordringene. Minst like viktig er det å sikre at innholdet i utdanningene møter de konkrete behovene i helse- og omsorgstjenestene.

Da utredningen ble lagt fram sa helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkhol, at utredningen viser at det nå er tid for handling.

- I fellesskap skal vi sikre trygghet, både for dem som har bygget velferdsstaten, og for generasjonene som kommer. Vi trenger særlig flere fagarbeidere, mer heltidsarbeid, og bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene sånn at vi fortsatt skal ha en bærekraftig helsetjeneste i verdensklasse – vår felles helsetjeneste.

Gruppeleder i Cochrane

Simon Lewin bruker kompetansen sin som professor og forsker i mange sammenhenger. Han har blant annet en sentral posisjon i Cochrane. Dette er en internasjonal, ideell og uavhengig organisasjon som lager en systematisk oversikt over aktuell forskning.

Lewin er en av lederne for gruppen «The People, Health Systems and Public Health Thematic Group». Her møtes forskere fra mange land.

- Det viktigste for gruppen er å bruke kunnskap fra ulike kilder i arbeidet med å forbedre det offentlige helsevesenet slik at enkeltmennesker og grupper får et godt helsetilbud, sier Lewin.

Miljø for gode diskusjoner

Simon Lewin jobbet ved Folkehelseinstituttet (FHI) i Oslo i 13 år før han kom til NTNU i Ålesund. Tidligere var han i London. En viktig grunn til at han nå foretrekker å jobbe i Ålesund er at han har møtt mange gode samarbeidspartnere 

- I det forskningsarbeidet vi gjør er samarbeid viktig. Det er helt nødvendig å være i et miljø der du kan ha gode diskusjoner, sier Lewin til Universitetsavisa.

Kreftbehandling

Neste år starter byggingen av Vardesenteret i området ved Ålesund sjukehus. I dag er det sju Vardesentre etablert på universitetssykehusene her i landet. Simon Lewin mener dette samarbeidet mellom Kreftforeningen og helseforetakene er spennende. Det er et eksempel på hvordan ulike former for kompetanse kan benyttes i kreftbehandlingen. 

Kreftforeningen etablerer nytt Vardesenter i Ålesund

På senteret vil det bli en blanding av fagfolk og frivillige. Frivillige skal bidra både med omsorg og hjelp med praktisk arbeid.

Neste år skal NTNU starte et forskningsprosjekt der målet er å intervjue folk som lever med kreft, familiene deres og helsearbeidere om det å bruke lekfolk i arbeidet for å støtte mennesker med kreft i Helse Møre og Romsdal.

Følg UA på Facebook og Instagram.