I går møtte hun om oppsigelse

Ingrid Eftedals utsatte oppsigelsesmøte ble gjennomført i går, der skulle hun og Forskerforbundet ta opp misnøye med saksbehandlingen.

Oppsigelsessaken ble utsatt dagen før sist den skulle opp til behandling.
Oppsigelsessaken ble utsatt dagen før sist den skulle opp til behandling.
Publisert Sist oppdatert

Oppdatert 23.03 08.37: Eftedal opplyser tirsdag ettermiddag at hun enda ikke har fått beskjed om beslutningen fra sentralt ansettelsesutvalg.

Forrige gang Ingrid Eftedals oppsigelsessak skulle opp til behandling ble den utsatt fordi fakultetet ikke hadde besvart en henvendelse fra Eftedals fagforening. Tirsdag 22.o3 skulle saken endelig opp til behandling. I mellomtiden har ikke innstillingen endret seg, den står fortsatt på oppsigelse.

Eftedal fortalte at hun og Lisbeth Aune fra Forskerforbundet ville delta på møtet. Aune skulle snakke om saksbehandlingen, som Eftedal sier de ikke er helt fornøyd med.

- Det handler om at jeg hele tiden har bedt NTNU om å se bredere på stillinger jeg kan settes i. NTNU opprettet en rekke stillinger som forskningsrådgive. Ingen snakket underveis. Kommet litt brått på.

Eftedal sa i forkant at hun og Aune fikk 20 minutter til å snakke under møtet.

- Det er fint å endelig få muligheten til å snakke selv, sa hun.

Kan ikke vurderes til stilling hun er godt kvalifisert for

NTNU vurderer ut fra statsansatteloven at en rådgiverstilling ikke anses som «annen passende stilling» for en som er ansatt i forskerstilling, selv om det er vurdert at en slik stilling kunne passet Eftedal godt. Det betyr at det ikke har vært mulig å vurdere Eftedal til en slik stilling.

Separat fra den pågående prosessen har Eftedal fått en midlertidig stilling som seniorrådgiver forskning ved MH-fakultetet, der er hun 60 prosent forskningsrådgiver, 40 prosent forsker ut 2022.

HR-sjef ved NTNU Arne Kr. Hestnes skriver til Universitetsavisa at han ikke synes det blir riktig å uttale seg i saken før møtet er gjennomført. Han forsikrer om at møtet vil bli gjennomført etter gjeldende prinsipper og regler.

Universitetsavisa har en rekke ganger tidligere omtalt saken om såkalte fast midlertidige Ingrid Eftedal som har vært ansatt som forsker, men hvis stilling nå forsvinner ettersom det ikke lenger er noe finansiering.

Les også: Mens hun ventet på oppsigelsessaken, fikk hun interesse fra Stortinget.

Uenig med deler av innstillingen

Som tidligere omtalt var Eftedal uenig i innstillingens konklusjon om at det vil være enkelt for henne som 57 år gammel kvinne å få seg ny jobb, samt det at det ikke finnes andre passende stillinger for henne.

«Det faktiske grunnlaget for oppsigelPsen er bortfall av ekstern finansiering. Fakultetet opplyser i sin innstilling at Eftedal er prosjektleder for et internasjonalt prosjekt, kalt «Dealing with depths», samt noen andre mindre prosjekter. Stillingen er finansiert av NFR, og fakultetet har opplyst at finansieringen bortfaller 30.09.2022, og ikke 19.07.2022 som det fremgår av fakultetets innstilling.

Dette stemmer også med Eftedals kommentar i brevet av 08.11.21. Bakgrunnen for denne forlengelsen er Eftedals fravær som følge av sykdom, og at hun fikk omgjort noen driftsmidler til lønnsmidler», står det i Sentralt ansettelsesorgans innstilling, som Universitetsavisa omtalte da saken sist ble utsatt.

Eftedal har hele tiden vært opptatt av at hun ikke er en unik situasjon, selv om hun har klart seg der lengre enn de fleste. Dette ble gjenspeilet både i støtten hun tidligere fikk på Twitter og et opprop som ble laget i sammenheng med saken hennes.

- Det er skummelt for dem å gjøre unntak. Det kan sette en presedens. Om de finner en løsning til meg, hvor mange andre må de finne det til da, spurte Eftedal tidligere.