Studenter opplever feilkjønning fra forelesere

I en e-post til Institutt for tverrfaglige kulturstudier skrives det at studenter ved master for likestilling og mangfold opplever at forelesere feilkjønner dem.

Det kommer frem i en e-post at studenter ved master for likestilling og mangfold opplever at de feilkjønnes av ansatte ved instituttet.
Det kommer frem i en e-post at studenter ved master for likestilling og mangfold opplever at de feilkjønnes av ansatte ved instituttet.
Publisert Sist oppdatert

12. oktober mottok instituttleder ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Guro Korsnes Kristensen, en e-post fra tillitsvalgt ved master for likestilling og mangfold om at de har fått tilbakemelding fra studenter om at de opplever feilkjønning i forelesning. Tillitsvalgt ber om at saken tas opp i et møte.

Fakta

Feilkjønning:

Ifølge Store Norske Leksikon viser det relativt nye begrepet "feilkjønning" at det anvendes feil kjønn når man tiltaler eller snakker om et individ. Dette kan være bevisst eller ubevisst.

Et eksempel på feilkjønning vil være å omtale en transmann som «hun» eller «kvinne» til tross for at personen identifiserer seg som mann.

I juni 2022 ble pronomenet «hen» en del av rettskrivingsnormene for bokmål og nynorsk, og er et kjønnsnøytralt pronomen man kan bruke i stedet for «han» eller «hun». Noen foretrekker andre ikke-binære pronomen.

Kilde: snl.no og språkrådet.no

Ifølge e-posten opplever studenter ved masteren at ansatte tiltaler dem med et språk som ikke tilsvarer det kjønnet de selv identifiserer seg med. Det pekes på at dette angår også pensumforfattere, og at det oppleves situasjoner hvor de ikke tiltaler studenter rett.

Bedt om møte med instituttet

I e-posten skriver tillitsvalgt at «Vi har også fått innspill fra studenter på instituttet om feilkjønning fra ansatte av studenter og noen av fagfolkene som har skrevet deler av pensum i noen emner.»

E-posten gir også uttrykk for at studenter som ikke identifiserer seg som kvinner har følt på eksludering i sammenheng med en utvekslingstur til Japan.

Det skrives at «Det ene gjelder hvordan inkludering på utvekslingsturen til Japan har blitt behandlet. Vi har fått tilbakemeldinger om at spørsmålet om personer som ikke identifiserer seg som kvinner får lov til å delta, ikke har blitt behandlet godt nok.»

Ønsker møtet velkomment

Hverken tillitsvalgt eller instituttleder ønsker å uttale seg om saken.

- En institutt-tillitsvalgt har bedt om et møte om saken. Jeg ønsker et slikt møte velkomment, men trenger å snakke med kandidaten for kunne uttale meg mer utfyllende om saken, skriver Kristensen på e-post til UA.

Tillitsvalgt avventer også med å svare på spørsmål om saken før de har fått disktuert det sammen med instituttet.

Tar skade av det offentlige ordskiftet

Feilkjønning har skapt en del kontroverser de siste årene, blant annet i 2016 da Jordan Peterson reagerte på det han mente var en kanadisk lov som ville kriminalisere det å bruke feil kjønn. I 2019 skrev teolog og filosof Espen Ottosen i en spalte i Morgenbladet om temaet, og hvordan helsepersonell må forholde seg til dette.

I 2018 skrev transaktivist Luca Dalen Espseth i en kronikk i Aftenposten at «Mange tar stor skade av at det offentlige ordskifte bærer preg av feilkjønning, mistro og fremstilling av våre liv som et nytt og problematisk samfunnsfenomen».