Lederen av nemnd som behandler fuskesaker, kan selv være ulovlig oppnevnt

Lederen av Felles Klagenemnd, som behandler saker om studenter som utestenges for fusk, er selv ulovlig ansatt, ifølge flere jussprofessorer.

Marianne Klausen ble i 2022 oppnevnt for en tredje periode som leder av Felles Klagenemnd. Dette kan være ulovlig.
Publisert

Ifølge reglene kan man kun oppnevnes for jobben i to perioder. Marianne Klausen ble i 2022 oppnevnt for en tredje periode, skriver VG.

– Dette er et pågående lovbrudd som må ryddes opp i, sier professor Anneken Sperr, ekspert i forvaltningsrett ved Universitetet i Bergen, til avisen.

Hun får støtte fra flere kollegaer. Klausen sier selv det ikke er naturlig for henne å uttale seg om oppnevningen og at avisen heller må spørre Kunnskapsdepartementet om saken.

Departementet svarer at de er i ferd med å gjøre en ny juridisk vurdering av utnevnelsen. De vurderer også å endre på den aktuelle forskriften.