- Et angrep på gratisprinsippet, sier NSO om finansieringsutvalg

Studentene uttrykker misnøye over at det åpnes for endring i egenbetalingsforskriften.

Tuva Todnem Lund og NSO er lite fornøyd med det de ser på som å legge økonomisk ansvar for å tilegne kompetanse samfunnet trenger på enkeltpersoner.
Tuva Todnem Lund og NSO er lite fornøyd med det de ser på som å legge økonomisk ansvar for å tilegne kompetanse samfunnet trenger på enkeltpersoner.
Publisert

I dag presenterte finansieringsutvalget ledet av Siri Hatlen sin rapport om hvordan de mener universitets- og høyskolesektoren skal finansieres i framtiden. Der mye av fokuset har ligget på fjerning av tellekanter, reagerer Norsk studentorganisasjon på andre deler av rapporten.

- I Norge har vi som prinsipp at alle skal ha like muligheter til høyere utdanning, uavhengig av alder og hva man har gjort tidligere i livet. Utvalget leverer et forslag som angriper gratisprinsippet, sier leder av NSO, Tuva Todnem Lund i en pressemelding.

Åpner for egenbetaling

Utvalget foreslår at det skal være mulig å kreve egenbetaling for etter- og videreutdanning gjennom nye midler til institusjonene, men åpner også for at det kan komme gjennom egenbetaling.

NSO skriver i sin pressemelding at utvalget samtidig er opptatt av at egenbetaling ikke skal forekomme for ordinære gradsgivende utdanninger. Studentorganisasjonen skriver at de stiller seg svært kritisk til alle forslag som krever at enkeltindividet må betale for høyere utdanning.

- Vi frykter at en utvidet mulighet for å kreve egenbetaling for høyere utdanning i Norge på sikt vil kunne åpne opp for egenbetaling for stadig flere studenter. Utvalget setter opp dominobrikkene, og den mulige konsekvensen av fallet kan ikke godtas, sier Lund.

- Kan ikke være individets ansvar

En av bestillingene rapporten fra finansieringsutvalget skulle levere på var hvordan institusjoner skal bidra med videreutdanning og kompetanseheving over hele landet.

- Det skal ikke være enkeltindividets ansvar å betale for å tilegne seg den kompetansen arbeidslivet, og samfunnet, er avhengige av. Å kreve at en sykepleier som for eksempel vil ta videreutdanning i kreftsykepleie skal måtte betale for dette er helt feil, avslutter Lund.