Vil gjøre Nyhavna til nullutslippsområde

Statkraft Varme skal sammen med NTNU forsøke å lagre varme i bakken i Trondheims nye bydel på Nyhavna.

I det treårige prosjektet skal man teste om det går an å lagre varme i bakken i Trondheims nye bydel. Fra venstre: Svein Ove Slinde, adm.dir. Statkraft Varme, Johan Arnt Vatnan, styreleder Nyhavna utvikling, Astrid Lilliestråle, markedsdirektør Enova, Morten Wolden, kommunedirektør Trondheim kommune
Publisert Sist oppdatert

Det treårige prosjektet skal teste om området egner seg som sesonglager av varme inne i fjellet. Prosjektet har et budsjett på litt over 16 millioner kroner, hvor Enova bidrar med 6,5 millioner kroner.

Trondheim kommune har allerede gjennomført tester på sine to testbrønner på Ladehammeren. Resultatet av testingen viser at grunnforholdene er velegnet for et sesonglager. Nå skal resten av områdets grunnforhold sjekkes.

Nyhavna skal få sitt eget fjernvarmenett der driften kan tilpasses ulike energikilder som er tilgjengelige i området. Nyhavnanettet vil kunne få og avgi varme til det ordinære fjernvarmenettet i Trondheim. For å få til dette må prosjektet teste nye metoder og ny brønnteknologi for å se om det kan varme opp bydelen, ifølge en pressemelding fra Statkraft.

Svein Ove Slindre, adm.dir i Statkraft Varme. Foto: Anne Lill Nerbøvik, Enova

Statkraft Varme leder prosjektet som er et samarbeid mellom Nyhavna Utvikling, MuoviTech Norge AS, Dora Eiendom AS, Bane NOR Eiendom AS, NTNU og Trondheim kommune.

Nyhavna, et nullutslippsområde

Nyhavna har som mål å bli et nullutslippsområde. Det betyr at området ikke kan bruke mer energi og effekt enn det produserer, og dermed ikke øke belastningen på byens eksisterende energiforsyning. For å lykkes med det vil sesonglagring være svært viktig. Tiltaket vil også redusere byens klimagassutslipp fra energibruk.

Planen er at Nyhavna skal hente sin energi fra varmepumper og sesonglageret, hvor byens overskuddsvarme lagres. Sjøvann vil brukes til kjøling. Dette vil dekke varme- og kjølebehovet til bydelens 5200 beboere og 4000 fremtidige arbeidsplasser, ifølge pressemeldingen. Det handler om å ta i bruk overskuddsenergi som i dag går til spille. Dora Eiendom, som er en av tre deleiere av Ladehammerveien 4-6, ser også positivt på å knytte seg til Nyhavna sine fremtidige bærekraftige energiløsninger.

Utnyttelse av byens overskuddsenergi

I Trondheim er det nå 25 mil med fjernvarmenett. Nettet er utbygd i løpet av de siste 40 årene og brukes til energi som allerede er produsert. Fjernvarmenettet dekker 1/3 av byens varmebehov og består av overskuddsenergi fra kloakk, avfallsforbrenning og annen industri.

I dag klarer man ikke å ta vare på overskuddsenergien som produseres i sommerhalvåret, og det er det prosjektet ønsker å gjøre noe med.