Flyktninger kan få studere uten å ha generell studiekompetanse

Som en midlertidig ordning kan personer på flukt nå søke studieplass i Norge uten å ha generell studiekompetanse.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har tidligere sagt at de vil foreslå å justere opptaksregelverket for denne gruppen.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har tidligere sagt at de vil foreslå å justere opptaksregelverket for denne gruppen.
Publisert

Nå skal det bli enklere for flyktninger å begynne på høyere utdanning i Norge.

– Krigen i Ukraina fører mange på flukt. En del av de som har kommet til Norge er i en alder hvor de vil ønske å starte eller fortsette på en utdanning ved et universitet, en høyskole eller en fagskole, men alle oppfyller ikke alle krav. Derfor endrer vi opptakskravene midlertidig fra høsten, sier statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel i en pressemelding.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har tidligere sagt at de vil foreslå å justere opptaksregelverket for denne gruppen, fordi det vil gi universiteter, høyskoler og fagskoler mest mulig fleksibilitet til å vurdere den enkelte søknad for opptak til neste studieår.

Dette er endringene i opptaksforskriften for høyere utdanning og i fagskoleforskriften:

  • Universiteter, høyskoler og fagskoler kan, som en midlertidig ordning for studieåret 2022 til 2023, gi dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse for personer som har oppholdstillatelse etter utlendingsloven kap. 4, dvs. utlendinger som trenger beskyttelse (asyl).
  • Utdanningsinstitusjonene skal vurdere hver søker individuelt opp mot utdanningene de kan tilby. For å få opptak, må søkeren bli vurdert som kvalifisert til å gjennomføre det aktuelle studiet.
  • Endringene trer i kraft straks.

LES OGSÅ: 1.000 ekstra studieplasser fordeles i forbindelse med flyktningestrømmen fra Ukraina.