Ytring

Bærekraftsmålene er viktigere enn noen gang

- Selv om vi i Norge allerede har nådd mange av målene, for eksempel de som gjelder utdanning, god helse og livskvalitet, har vi en lang vei å gå på enkelte – deriblant målene som gjelder klimaet, skriver Mads Heggen.

- For ikke så mange år siden var naturkatastrofer noe vi som regel sa skjedde i fjerntliggende land. Men det er i ferd med å endre seg.
- For ikke så mange år siden var naturkatastrofer noe vi som regel sa skjedde i fjerntliggende land. Men det er i ferd med å endre seg.
Publisert Sist oppdatert

Sett bort fra hårene som reiser seg noen millimeter på armen, har jeg aldri kjent klimaendringene på kroppen selv. For ikke så mange år siden var naturkatastrofer noe vi som regel sa skjedde i fjerntliggende land. Men det er i ferd med å endre seg. Rapporten fra FNs klimapanel bekreftet på ny hvor stor krisen vi står i og overfor er. Dette gjør det nå viktigere enn noen gang å fokusere på å nå bærekraftsmålene FN har satt for 2030.

NTNU og andre utdanningsinstitusjoner har et stort ansvar å følge for å sikre kunnskapsrike og friske hoder i både denne og kommende generasjoner.

Ikke lenger en langt borte-sak

Rapporten tar for seg oppdatert vitenskapelig forskning på klimaet, men resultatene av den forteller ikke noe vi ikke allerede visste. Den globale gjennomsnittstemperaturen har steget rundt 1 °C siden den siden førindustriuell tid, og havnivået fortsetter å stige. Det er de fattigste landene som rammes hardest.

Men også i Norge får vi nå kjenne det, med alt fra solbrente avlinger til flomskadde hus. Det er lett å tenke på slike hendelser som enkelttilfeller, men faktum er at de forekommer med en økende hyppighet. Hetebølgene blir sterkere, regnet blir mer intenst og orkanene blir kraftigere.

I rapporten heter det at omfanget og den hastigheten av endringene vi har i dag, ikke er likt noe vi har sett på hundrevis, i noen tilfeller tusenvis, av år. Dette gjelder like mye i polområdene i nord og savannene i sør, som i våre egne bygder mellom store fjell og små kommuner.

FN-studentenes styre i Trondheim på NTNU.
FN-studentenes styre i Trondheim på NTNU.

Bærekraftsmålene viser vei

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet – og for å stoppe klimaendringene innen 2030. Stortinget har vedtatt at bærekraftig utvikling skal være et av tre prioriterte, flerfaglige undervisningstemaer i de nye læreplanene. Dette må NTNU og andre utdanningsinstitusjoner etterfølge på tvers av studieretninger.

Selv om vi i Norge allerede har nådd mange av målene, for eksempel de som gjelder utdanning, god helse og livskvalitet, har vi en lang vei å gå på enkelte – deriblant målene som gjelder klimaet.

Skippertaket hjelper ikke denne gangen

Om ni år skal FNs 17 bærekraftsmål være nådd. FN-studentene er en ungdomsorganisasjon underlagt FN-sambandet, og vet hvor viktig hvert og ett av målene er for både vår egen og kommende generasjoners tid.

Våre mange engasjerte medlemmer vet også at det å skippertaksslese før eksemen noen ganger kan gå, hvis man er heldig. Men slik kan man ikke tenkte om våre felles fremtidsmål. Ni år er ikke lenge, og med den stadig forværrede situasjonen som rapporten understreker, er tiden inne for å gjøre den siste innspurten. Universistenene må stå blant frontkjemperne, slik at vi kan treffe gode løsninger for fremtiden.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.

Powered by Labrador CMS