Ble enige om lønnen din nesten 17 timer på overtid

Akademikerne, LO Stat, Unio og YS ble alle enige med staten i lønnsoppgjøret etter nesten 17 timer med mekling på overtid.

Forhandlingsleder Guro Lind understreker at Unio er misfornøyd med en rekke av trekkene ved det statlige oppgjøret. Her avbildet under Arendalsuka 2019.
Publisert

– Vi har trengt all den tida. Det har vært vanskelig å komme dit vi er, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NTB.

– Det har vært mer krevende enn ved de siste oppgjørene i staten, sier han.

Lønnsøkningen partene ble enige om, ligger på mellom 2,7 og 2,8 prosent, skriver YS Stat i en pressemelding.

– Vi har fått et resultat innenfor frontfagsrammen på 2,7 prosent. Dette er viktig etter et svært krevende år der spesielt privat sektor er hardt rammet på grunn av pandemien, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i en pressemelding.

Dermed unngår staten en streik blant sine ansatte. Over 3.500 medlemmer i de fire forbundene var med i streikeuttaket som ville blitt realisert fra fredag. Det ville rammet departementer, ulike statlige etater, universiteter og politiet.

Samme som privat sektor

I tillegg til et kronetillegg på minimum 7.200 kroner, opplyser LO Stat at det er enighet om et eget lavlønnstillegg på 4.000 kroner og et likelønnstillegg til kvinnedominerte lønnstrinn.

Dette var et såkalt mellomoppgjør, som betyr at det kun ble forhandlet om lønn.

LO Stat-leder Egil André Aas er godt fornøyd med at hans forbund for første gang fikk gjennomslag for kravet om et eget lavlønnstillegg. Det vil ifølge Aas gå til dem som tjener under lønnstrinn 50, som per 1. oktober i fjor lå på drøyt 450.000 kroner i året.

– Det overrasket meg faktisk at staten var villig til å strekke seg så langt som de gjorde med lavlønnspotten. Det er dobbelt så mye som i frontfaget, så det synes vi er særdeles bra, sier Aas.

Han er mindre fornøyd med at 50 prosent av potten skal fordeles lokalt og resten sentralt.

– Vi mener at ved å fordele midlene sentralt, har vi større mulighet til å påse at alle får sin del, sier Aas.

I avtalen med Akademikerne skal derimot hele potten fordeles lokalt.

– Jeg er glad for at det blir en såpass god avsetning til lokale, kollektive forhandlinger i år. Arbeidsgiver og tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass kjenner de ansatte best, sier leder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat.

Unio fortsatt ikke fornøyd

Unio er skuffet over årets oppgjør, sier forhandlingsleder Guro Lind til NTB.

– Vi hadde forventet at staten skulle strekke seg lenger for Unios medlemsgrupper, sier Lind.

Etter en helhetsvurdering valgte Unio likevel å akseptere tilbudet, fortsetter hun.

– Vi mener vi har påtatt oss et stort ansvar i prosessen for å komme fram til en løsning, kanskje et større ansvar enn det som kunne vært rimelig når man ser behovet for lønnsutvikling og lønnsøkning for utdanningsgruppene i staten, sier Lind.

I motsetning til LO Stat, er ikke Unio fornøyd med innretningen på årets oppgjør. Lind mener staten burde prioritert de langtidsutdannede fremfor de lavtlønnede.

– Vi setter store spørsmålstegn ved statens prioritering av et lavlønnsløft, sier Lind, som uttrykker bekymring for at staten ikke lykkes med å rekruttere og beholde ansatte, særlig de med lang utdanning.

Avslo kommunerammen

Tidligere torsdag endte meklingen i kommuneoppgjøret mellom KS og Oslo kommune på arbeidsgiversiden og Unio på arbeidstakersiden med brudd – tross mekling langt på overtid.

Over 7.500 Unio-organiserte lærere og helsearbeidere er tatt ut i streik.

På spørsmål om hvorfor Unio kunne godta en lønnsramme i det statlige oppgjøret som Unio gikk til streik på i kommuneoppgjøret, viser Lind til at tallene ikke kan sammenlignes.

Hun forklarer at Unio i det statlige oppgjøret har fått flere disponible midler innenfor rammen fordi de har klart å forhandle ned den såkalte glidningen. Glidningen består av faste, variable tillegg som ifølge Lind legger beslag på en del av rammen.

– Vi fikk forhandlet den ned underveis, og det gir oss mer i potten å fordele, sier Lind.

Akademikerne, LO og YS ble på sin side enige med KS og Oslo kommune.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.