NTNU og økonomien

Ber om å bli tatt med på råd

Forskerforbundets Patric Wallin ber om at tillitsvalgte blir tatt med på råd når det skal kuttes.

Patric Wallin
Slik det er i dag sitter ansatte med en følelse av at tiltak gjennomføres over hodene på dem, ifølge Patric Wallin.
Publisert

Han er forberedt på at det blir svært utfordrende, når ledelsen skjærer ned med fagforeningenes aksept.

- Det vil bli kjempekrevende, men da må man spørre seg hva som er verst, at NTNU-lederne kutter uten at vi har noen innflytelse eller om vi er med å prøve å finne løsninger?

Lederen for Forskerforbundet ved NTNU etterlyser en mer framoverlent ledelse når det gjelder å invitere ansatte til medvirkning i de innsparingstiltakene som man venter vil komme. Det er nå den norske arbeidslivsmodellen får vist hva den er verdt, framholder han.

- Det er lettere å dekke over uenigheter i tider med jevnt økende budsjettrammer. Spørsmålet blir hvordan vi håndterer uenighetene når de kommer nå. Er ledelsen villig å ha reelt medvirkning og medbestemmelse? spør Wallin.

Kutt får følger

For uenighetene vil komme. Man kan ikke effektivisere bort konsekvensene av dårligere råd.

- Potensialet ved rasjonalisering er tatt ut nå. Man kan ikke fortsette med ambisjoner om å holde aktivitetsnivået oppe samtidig som man fortsetter å kutte. Man må erkjenne at ambisjonene må senkes. Spørsmålet blir hva man velger å gjøre mindre av.

Det som da kommer, blir krevende for hele organisasjonen er hva som skal prioriteres. For når påleggene om kutt og effektivisering kommer fra oven, føres konsekvensene nedover i organisasjonen, til de havner i fanget hos den enkelte ansatte.

- Hva skal man gjøre mindre av: Forskning? Internasjonalisering? Undervisning? Hvilke konkrete følger får disse valgene – blir det i praksis slutt på forskningstermin for faste vitenskapelig ansatte? Forsvinner reisebudsjettene for å dra på konferanser? Skal det skapes enda mer konkurranse bland ansatte om de få midler som finnes? Hva skje med fagfellesskapene i så fall? Her må NTNU-ledelsen være tydelige på hvilke negative følger dette får, krever Wallin.

Tiltak over tillitsvalgtes hoder

Slik det er i dag sitter ansatte med en følelse av at tiltak gjennomføres over hodene på dem, tiltak som dertil ikke er særlig godt gjennomtenkte. Han viser blant annet til sparetiltakene ved ILU.

- Vi kan bidra her, poengterer den tillitsvalgte.

- Dialog mellom ledere og fagbevegelsen er en styrke, den må benyttes.

- Men om lederne tar dere med inn i kuttprosessene, blir dere medansvarliggjort for nedskjæringene som da kommer?

- Det kommer selvsagt an på hvilke kutt som foreslås. Vi kan være uenige, men vi ønsker også å være konstruktiv og ta ansvar, sier Patric Wallin.

Han kommer også med et lite spark til ekstremt travle toppledere.

- Vi ser jo nå i tider med campusprosjekt og omorganisering at ledelses- og tillitsvalgt kapasitet er begrenset. Medvirkning tar tid, da må det ryddes plass i kalenderen. Løsning kan ikke være å ha flere ledere.

Følg UA på Facebook og Instagram.