Ytring

- Også et skudd avfyrt i beste mening medfører gjerne skuddskader

- Enhver endring, også de som gjerne er vedtatt med de beste intensjoner, har praktiske konsekvenser for de som skal forvalte endringene, i dette tilfellet fakultetene og instituttene på NTNU, skriver Svein Olav Antonsen i denne ytringen.

- Hvorfor skal misbruk av en ordning ett sted medføre en innskrenkning andre steder hvor ordningen synes å fungere bra, spør Antonsen.
- Hvorfor skal misbruk av en ordning ett sted medføre en innskrenkning andre steder hvor ordningen synes å fungere bra, spør Antonsen.
Publisert

Jeg viser til Forskerforbundets tilsvar til min ytring «Om å skyte seg selv i foten, og de skuddskader slikt gjerne medfører». Først vil jeg takke for tilsvaret. Jeg forstår også at Forskerforbundet har hatt de beste intensjoner, basert på erfaringer som jeg ikke kjenner til fra eget fakultet, nemlig det de mener er misbruk av ordningen med intern sorteringskomite. Men hvorfor skal misbruk av en ordning ett sted medføre en innskrenkning andre steder hvor ordningen synes å fungere bra? Det blir som å disiplinere hele søskenflokken når lillesøster på ulovlig vis forsyner seg av lørdagsgodteriet på en vanlig torsdag….

Enhver endring, også de som gjerne er vedtatt med de beste intensjoner, har praktiske konsekvenser for de som skal forvalte endringene, i dette tilfellet fakultetene og instituttene på NTNU. Jeg kjenner ikke til den bruken av sorteringskomite som Forskerforbundet henviser til, nemlig at en komite siler søknadene og inviterer de 5-10 mest aktuelle søkerne til å sende inn fullstendige søknader. Ved Fakultetet for økonomi handler det om å sortere ut de som åpenbart har doktorgrad i «feil» fag: Jo, vi har gjengangere med doktorgrad i kjemi som søker på stillinger hos oss. Eventuelt at søkerne med doktorgrad innen finans blir luket ut fra bedømmelse til en stilling innen «organisasjon og ledelse» ved NTNU Handelshøyskolen, som et eksempel. Vedkommende søker er selvfølgelig førstekompetent, men ikke til den aktuelle stillingen. Slik det er nå skal slike søknader sendes til bedømmelse. For ikke å snakke om alle de som ikke legger ved den dokumentasjonen som blir etterspurt og hvor det står ettertrykkelig i annonsen at søknadene kun blir vurdert på grunnlag av innsendt dokumentasjon. Dette kan være manglende publikasjoner, manglende forskningsplan, manglende oversikt over pedagogisk kompetanse, etc, alt etter hva som etterspørres for den aktuelle stillingen. Igjen, dette skal nå sendes fullstendig ufiltrert til en ekstern komite, gjerne med utenlandske medlemmer. Det er sikkert ikke mye jobb for komiteen å «gjennomskue» disse og det er lettjente penger, bevares, men det framstår som så fullstendig unødvendig å sende disse til høyt kompetente vitenskapelige ansatte som sikkert har mer enn nok å holde på med fra før. Selv jeg som en vanlig HR-medarbeider klarer å se i en søknad om den inneholder f.eks. en obligatorisk forskningsplan eller ikke. Jeg er riktignok filolog, men jeg tror faktisk jeg også skal klare å se om en vedlagt doktorgrad handler om kjemi og derfor ikke er relevant for en stilling innen økonomi. Og klarer jeg det så klarer også en førsteamanuensis i en intern sorteringskomite på et av våre institutter det samme. Jeg kan vanskelig se at en slik bruk av sorteringskomite bryter med Forskerforbundet sin intensjon for endringen, en intensjon som jeg ellers deler. Hadde vi i det minste fått lov til å sortere ut ikke-fullstendige søknader og søknader innen «feil» fag eller feil «disiplin» av et fag så hadde det hjulpet, men nå må alle søknader sendes til bedømmelse med de økonomiske kostnader det medfører. Dette blir som om Forskerforbundet sentralt hadde vedtatt at alle lokallag i forbindelse med lokale forhandlinger også skulle akseptere lønnskrav fra ikke-medlemmer. En åpenbart like absurd endring som den at vi nå også må sende søknader uten nødvendig dokumentasjon til bedømmelse.

Jeg merker meg for øvrig at Forskerforbundet ikke tar opp den andre delen av min ytring – bedømmelse av universitetslektorer. Men slik jeg leser Arne Hestnes sin kommentar i kommentarfeltet til min ytring, så tolker jeg det slik at dette er en endring som først og fremst er initiert av NTNU selv? Også denne endringen har sine åpenbare utfordringer og til dels logiske brister, men det tar jeg internt