Ny superdatamaskin blir viktig for KI-forskning, men er ikke nok for å møte framtidige behov

Den nye nasjonale superdatamaskinen beskrives kun som et steg i riktig retning for norsk KI-infrastruktur. Maskinen øker KI-kapasiteten for NTNUs forskere med 50 til 70 prosent.

Foreløpig går den nye superdatamaskinen under arbeidsnavnet «A2», men vil få et nytt navn før installasjonen starter i Lefdal Mine Datacenter.
Publisert

I slutten av mai ble det klart at Norges neste superdatamaskin blir en HPE Cray EX Supercomputer. Maskinen skal gi et nasjonal løft til KI-forskning, maskinlæring og innovasjon.

Hewlett-Packard Norge AS (HPE) er valgt som leverandør av kontrakten, som har en verdi på 225 millioner kroner. Det skriver Sigma2 i en pressemelding. Sigma2 er et datterselskap av Sikt, som er kunnskapssektoren tjenesteleverandør.

Ifølge seksjonsleder for seksjon for IT-infrastruktur ved NTNU, Arne Dag Fidjestøl, vil ikke denne investeringen alene være nok til å møte framtidige behov innen forskningsmiljøene.

Lenge etterspurt

Installasjonen av maskinen skjer i løpet av våren og sommeren 2025, og vil åpnes for norske forskere i løpet av høsten 2025. En ny superdatamaskin som denne har vært etterspurt lenge. 

- Vi må ha utbygging av regnekraft i Norge. Det vil være et stort behov for dette framover, ikke bare for oss men hele samfunnet som sådan, sa Jon Atle Gulla i januar under en framvisning av språkmodellene til forskningssenteret NorwAI ved NTNU.

Da svarte forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel at regjeringen skulle prioritere sentral infrastruktur som tungregne-kapasitet.

Den nye superdatamaskinen øker KI-kapasiteten for NTNUs forskere med 50 til 70 prosent.

Seksjonsleder for seksjon for IT-infrastruktur ved NTNU, Arne Dag Fidjestøl.

Ikke nok for å møte fremtidige behov

- Dette er et veldig godt steg i riktig retning for å få bedre vilkår for forskere i Norge, forteller Fidjestøl.

Den nye maskinen har totalt over dobbelt så stor kapasitet som NTNUs superdatamaskin Idun, som NorwAI har gjort mye av treningen av sine språkmodeller på.

Men den nye maskinen er først og fremst et godt tilskudd.

- Denne investeringen alene er ikke nok til å møte fremtidig behov for KI-kapasitet for norske forskere, forklarer Fidjestøl.

Men Fidjestøl forklarer at det gjør at eldre superdatamaskiner kan fases ut. Den nye superdatamaskinen skal på sikt erstatte to av tre nasjonale superdatamaskiner.

- En maskin som dette vil hovedsakelig gjøre at flere forskere kan få tilgang til KI-ressurser, og at man kan trene større modeller raskere enn før, utdyper han.

Dette vil for eksempel kunne være generative språkmodeller av den typen NorwAI jobber med, men maskinen er også viktig for forskning på teknologier som muliggjør KI.

Mer regnekapasitet

De nasjonale superdatamaskinene som Sigma2 eier opereres i samarbeid med BOTT-universitetene, og tungregning-eksperter ved NTNU har vært tungt involvert i forberedelsen av denne anskaffelsen.

Superdatamaskinen skal installeres i Lefdal Mine Datacenter, som befinner seg i Måløy i Nordfjord. Her holder det nasjonale lagringssystemet for forskningsdata (NIRD) også til, og den nye maskinen skal samhandle tett med dette systemet.

I følge Sigma2 er de nye GPUene i maskinen kompatible med et bredt spekter av programvare og programmeringsspråk som brukes av mange forskningsmiljøer. 

Beregningskapasiteten til maskinen er minst 17 ganger større enn det som er tilgjengelig på nasjonalt nivå i dag, og strømforbruket vil reduseres med mer enn 30 prosent i forhold til Sigma2s forrige generasjons tungregneanlegg.

Følg UA på Facebook og Instagram.