Legger press på tidsskrift som publiserte stjålet NTNU-artikkel

NTNU-ere som sitter i redaksjonsrådet i tidsskriftet, vil bidra til å ordne opp. Universitetsbibliotekar Per S. Refseth mener NTNU ikke kan la denne saken ligge.

- Noen ved NTNU burde lagt mer press på forlaget, sier Per S. Refseth
Publisert

Yang Song ved Institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU er medlem av redaksjonsrådet til tidsskriftet Mathematical problems of engineering.

UA har tidligere skrevet om at dette tidsskriftet publiserte en stjålet NTNU-artikkel. Tidsskriftet har heller ikke fjernet artikkelen, selv om de ble gjort oppmerksom på saken, og fikk tilsendt dokumentasjon på hva som hadde skjedd.

Universitetsbibliotekar Per S. Refseth ved Høgskolen i Innlandet skrev nylig en kommentar i UA, der han mente at NTNU ikke har gjort nok i denne saken. Han mener blant annet at de norske medlemmene av redaksjonsrådet bør legge press på ledelsen i tidsskriftet.

Ønsker å bidra

Yang Song sier til UA at han ønsker å bidra til å ordne opp i saken.

- Jeg vil videresende denne saken til sjefredaktøren i tidsskriftet, for å løse problemet. Jeg vil gjerne være til hjelp i denne saken, sier Song.

Han ber også om at NTNU videresender all dokumentasjon til det etiske teamet i Hindawi. Song foreslår også at han kan rapportere saken til det kinesiske Academic Ethics Committee, siden de som stjal artikkelen var kinesiske.

Song sier han ikke har hørt om lignende saker tidligere i dette tidsskriftet.

Han mener tidsskriftet er seriøst, selv om det ikke er topp-rangert.

- Det er en streng prosess når en artikkel skal publiseres, og det gjøres en sjekk for lignende artikler før en artikkel kan bli akseptert, sier Song.

Mingjie Zhang ved Institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU sitter også i redaksjonsrådet til tidsskriftet. Han sier han ble overrasket over at noe slikt kunne skje.

Han mener også at tidsskriftet er seriøst, og foreslår at forfatterne av artikkelen kontakter redaktøren igjen. Han vil også gjerne videresende eposten, med bevis, til redaktøren.

- Vi må gjøre hva vi kan for å ta den stjålne artikkelen tilbake, sier Zhang.

NTNU kan ikke la saken ligge

Universitetsbibliotekar Per S. Refseth mener NTNU ikke kan la denne saken ligge. Selv om artikkelen nå er blitt publisert på nytt i et seriøst tidsskrift, med riktige forfattere, ligger den fortsatt ute med kinesiske forfattere i Mathemathical problems of engineering.

Per S. Refseth er universitetsbibliotekar ved Høgskolen i Innlandet.

- Noen ved NTNU burde lagt mer press på forlaget. Det er flott hvis medlemmer av redaksjonsrådet kan bidra til det. Jeg mener man må ta en dugnad, og prøve å ordne opp i dette, sier Refseth.

Selv har han sendt e-post til tidsskriftet og klaget på saken. Han har også meldt ifra til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

- Jeg har fått en mail tilbake fra tidsskriftet om at de vil undersøke saken - så får vi se hva som skjer. HK-direktoratet vil vurdere tidsskriftet på nytt i sitt neste vedtaksmøte, sier Refseth.

- Må stoppe slik praksis

- Hvorfor er det så viktig å ikke la denne saken ligge?

- Vi må forsøke å stoppe en slik praksis. Jeg tror at dersom Hindawi forstår at dette gir dem negativ oppmerksomhet, kan de komme til å trekke artikkelen tilbake. Da har heller ikke de falske forfatterne fått så mye igjen for det de har gjort. Dette kan virke oppdragende både på tidsskriftet og tyvene, sier Refseth.

Han mener også det er viktig å melde fra til HK-direktoratet når slike ting oppstår.

- Vi har tidsskrifter på ulike nivåer i den norske publiseringsindikatoren. Systemet er bygget opp slik at forskere selv må gi tibakemeldinger om tidsskrift ikke bør være godkjent på nivå 1. Hvis ikke fungerer ikke systemet godt nok, sier han.

Han mener Bjørn Arlov og Rune Nydal har misforstått litt når de avskriver tidsskriftet som er røvertidsskrift.

- Hindawi er et forlag som har vært diskutert masse. Men de har flere ganger vist at de er et seriøst forlag. Selv om man kan diskutere om rutinene deres er gode nok, da - som denne saken viser, sier han.

- Klanderverdig av tidsskriftet

Rune Nydal er leder av forskningsetisk komité ved NTNU.

- Når forskerne ikke fikk noen respons fra tidsskriftet, så stemmer det at vi avskrev det som et røvertidsskrift. En sak som er så klar som denne, bør behandles resolutt av et tidsskrift. Det er klanderverdig når man ikke gir noen respons, og det var nok derfor ordet røvertidsskrift satt litt løst hos oss, sier Nydal.

- Kunne dere fulgt opp saken bedre i ettertid?

- Ja, det kan hende vi skulle vært mer aktive. Det er et godt spørsmål om saken burde få konsekvenser for om tidsskriftet skal være en godkjent publiseringskanal. Samtidig vil jeg presisere at dette ikke er en sak vi har behandlet, men en sak som lå hos fakultetet og der vi kun ble rådspurt. Det var vår vurdering den gang at dette var et klart tyveri, og et eksempel på hvor maktesløs man er når institusjonene ikke fungerer. Det er veldig interessant at et annet tidsskrift i denne situasjonen velger å publisere artikkelen med rettmessige forfattere, sier Nydal.

Han sier det er positivt at medlemmer av redaksjonsrådet ønsker å få ryddet opp og få klarhet om hva som har skjedd i tidsskriftet.

- Men det skulle jo bare mangle. Det er et opplagt eksempel på hva en forventer av et redaksjonsråd, sier Nydal, som ikke vil svare konkret på om forskningsetisk utvalg bør ta selvstendige initiativ i denne saken.

- Det må vi vurdere nærmere, sier Nydal.