Kinesiske forskere stjal NTNU-artikkel og publiserte den i pirattidsskrift

En forskningsartikkel fra IE-fakultetet ble innsendt til et vitenskapelig tidsskrift. Litt senere ble den publisert i i et pirattidsskrift, med kinesiske forskere ført opp som forfattere av studien.

Thor Bjørn Arlov er sekretær for Forskningsetisk utvalg ved NTNU.
Publisert Sist oppdatert

- Det er lite vi kan gjøre, sier Thor Bjørn Arlov, sekretær i Forskningsetisk utvalg ved NTNU.

Forskningsetisk utvalg ved NTNU fikk i 2021 spørsmål fra IE-fakultetet om råd angående tyveriet av forskningsartikkelen.

- Det er en vanskelig sak. Man har dessverre få sanksjonsmuligheter når slikt skjer, sier Arlov.

NTNU- forskerne hadde sendt artikkelen inn til et tidsskrift, og var blitt refusert. Etter en stund dukket plutselig artikkelen opp igjen i et helt annet tidsskrift, etter et litteratursøk. Det var gjort ubetydelige endringer i artikkelen. Det som tydelig var endret, var navnene på forfatterene - kinesiske forskere var ført opp som forfattere av studien.

Artikkelen kan ha kommet på avveie i løpet av fagfellevurderingen, eller et annet sted i prosessen, antar Arlov.

- Galt på alle måter

- Tragisk, sier Rune Nydal, som er leder av Forskningsetisk utvalg.

- Dette er galt på alle måter. Vi er veldig avhengige av gode institusjonelle ordninger. Tidsskrift nummer to, som publiserte artikkelen, er nok det vi vil kalle for et røvertidsskrift, sier Nydal.

- Et røvertidsskrift, sier Rune Nydal om tidsskriftet som publiserte artikkelen i andre omgang.

Arlov påpeker at man har to muligheter i slike saker.

- Man kan prøve å få tidsskriftet til å trekke artikkelen tilbake. Eller så kan man prøve å kontakte forskerne og deres institusjon. I dette tilfellet kom man ingen vei med dette. Man har dessverre ingen flere sanksjonsmuligheter, og for NTNU og stipendiaten har skaden allerede skjedd, sier Arlov.

Han sier dette en av omkostningene ved åpen tilgang (Open Access).

- Med Open Access er poenget å få publisert forskningsresultater raskt, og at flest mulig skal få tilgang. Dette gjør at store mengder forskningsartikler og forskningsdata nå er lett tilgjengelig, da blir det også lettere å stjele noe. Internasjonalt er plagiering og kopiering et betydelig problem. Det blir også stadig flere pirattidsskrifter, sier Arlov.

LES OGSÅ: Tror unge forskere kan fristes til å velge tidsskrift i gråsonen.

Behandler forskningsjuks og gir råd

Forskningsetisk utvalg ved NTNU har to funksjoner. For det første kan de behandle saker om forskningsjuks ved NTNU. Utvalget behandlet kun én sak om mulig forskningsjuks i 2021, ved Fakultet for økonomi. Her har utvalget konkludert med at det ikke var snakk om uredelighet.

Dessuten kan sekretariatet også, i samråd med leder Rune Nydal, gi råd om forskningsetiske problemstillinger. Her er det flere saker som er behandlet i 2021, viser årsrapporten. Sekretariatet skal også få også en årlig oversikt over hvilke saker som er blitt behandlet på fakultetene.

Etikk i samarbeidet med Kina

Utvalget har i løpet av 2021 også blitt rådspurt i en annen sak som angår Kina. Et fagmiljø ved SU-fakultetet ba om etiske vurderinger i sitt samarbeid med kinesiske forskere i et forskningsprosjekt.

- Det var en gruppe forskere som hadde fått et stort prosjekt som innebar samarbeid med kinesiske forskere. Det innebar feltarbeid i et grenseområde som kan være omstridt politisk. Prosjektlederen begynte å spekulere på om dette var etisk problematisk, og spurte sin prodekan, som spurte prorektor - som spurte Rune (Nydal, journ.anm.), forteller Arlov.

Noen av spørsmålene som kom opp var om det er moralsk riktig å gjøre innsamling av data her, og hva bør man være oppmerksom på i en slik situasjon?

- Dette er jo en helt annen diskusjon enn uredelighetsdiskusjonen, men vi ønsker å kunne rådgi også i slike sammenhenger. Her ble det viktig å ha noen å diskutere med, ofte blir man beroliget bare av å snakke høyt om etiske problemstillinger. I internasjonalt samarbeid er det viktig at vi følger lover og regler, men ellers er det stort sett opp til forskeren selv å bestemme, sier Nydal.

LES OGSÅ: Frykter for etikken i NTNUs Kina-samarbeid.

Mistanke om plagiering ved IV-fakultetet

Forskningsetisk utvalg har også mottatt informasjon fra IV-fakultetet om varsel om mulig brudd på forskningsetiske normer knyttet til forfatterskap, mistanke om plagiering og feil i datagrunnlaget. Denne saken er fortsatt til behandling på fakultetet.

- De har satt ned en granskningskomite med eksterne medlemmer, og ser ut til å ha gjort alt etter boka. Vi ønsker å bli holdt orientert om hva som blir utfallet i saken, sier Thor Bjørn Arlov.