Høyre vil stanse russisk forskningstokt

Et russisk forskningsfartøy har fått tillatelse til å drive forskning på norsk kontinentalsokkel. Det bør regjeringen revurdere, sier Ine Eriksen Søreide.

Tidligere forsvars- og utenriksminister Ine Eriksen Søreide stiller spørsmål ved ved vurderingen om å tillate et russisk forskningsfartøy nå etter den antatte sabotasjen på Nord Stream-rørledningene.
Publisert

Tidligere forsvars- og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier til Dagbladet at hun mener regjeringen må revurdere tillatelsen til det russiske forskningsfartøyet Akademik Sergey Vavilov.

- Det er relevant å spørre om vurderingene fortsatt står seg, også etter det som har skjedd i Østersjøen. Jeg forventer at det gjøres nye vurderinger i etterkant av de utviklingene som har vært de siste dagene, sier den tidligere forsvars- og utenriksministeren til Dagbladet.

Forskningsfartøyet, som tilhører Shirshov-instituttet i Moskva, har fått tillatelse til å drive et forskningstokt for perioden 26. august til 22. oktober.

I begynnelsen av september advarte forsker Ina Holst-Pedersen Kvam ved Forsvarets høgskole Sjøkrigsskolen om Akademik Sergey Vavilovs potensial for å drive både med etterretning og sabotasje.

Ifølge overvåkingstjenesten for skip, Marine Traffic, ligger «Akademik Sergey Vavilov» for tiden til havn i den russiske enklaven Kaliningrad.

Utenriksdepartementet uttaler til Dagbladet at andre land må sende en søknad når de vil forske i norske havområder.

- En søknad om forskning i territorialfarvannet kan Norge nekte. Utenfor territorialfarvannet, altså lenger ut enn 12 nautiske mil fra kysten, kan kyststaten derimot bare nekte forskning i noen få tilfeller, uttaler UD.