Tre søknader ble lagt vekk:

Komiteen slet med å velge SFU-kandidater

Åtte miljø søkte om å bli med i konkurransen om status som Senter for fremragende utdanning, men NTNU får bare melde på fem kandidater.

Valgte fem. Leder for lektorutdanningen ved NTNU, John Brumo (til høyre), ledet utsilingen av NTNUs SFU-kandidater. Rektor Gunnar Bovim støttet innstillingen. Til venstre prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad. Arkiv.
Valgte fem. Leder for lektorutdanningen ved NTNU, John Brumo (til høyre), ledet utsilingen av NTNUs SFU-kandidater. Rektor Gunnar Bovim støttet innstillingen. Til venstre prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad. Arkiv.
Publisert Sist oppdatert

Fristen for å sende søknad gikk ut i går fredag, og komitéleder John Brumo kan puste ut etter jobben med å velge kandidater.

- Generelt kan jeg si at det var vanskelig å finne fram til hvilke fem søknader NTNU skulle sende, siden vi bare fikk sende fem. Det jobbes godt med studiekvalitet i mange fagmiljøer, sier Brumo.

Større interesse fra flere miljø

Dette er de fem søkerkandidatene som NTNU nå melder inn til Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen):

- Active learning for Core Technology education – ACT!
- Centre for excellence in medical education – SCOPE.
- Entrepreneurship as a vehicle for student engagement and learning – ENgage. Excellent ITEducation – ExcITEd.
- From "best practice" to "next practice" – TRANSark.

Komiteleder John Brumo sier det er godt kjent at medisin- og arkitektmiljøene lenge har vært sterke på utdanning, men i år ser man at også andre miljøer melder seg på.

Stor tro på at NTNU får SFU-senter

- I år har jeg stor tro på at NTNU vil få et SFU-senter. Det vil fungere som et fyrtårn for studiekvalitet, også internasjonalt, sier han i en melding.

På lang sikt ser det også bra ut, i følge komitélederen.

- De søknadene som ikke nådde opp i år har definitivt mulighet til å utvikle seg til NTNUs kandidater til neste SFU-utlysning, sier Brumo.

Smidig overgang for ferske studenter

Active learning for Core Technology education – ACT! hører til ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk. De ønsker blant annet å bidra til en mer smidig overgang for ferske studenter som tar fatt på høyere utdanning innen teknologi.

Kjernekurs i grunnleggende fag som matematikk, fysikk og informasjonsvitenskap skal oppgraderes og moderniseres, det skal jobbes mer på tvers av fag, og det skal utvikles intelligente verktøy og metoder som skal utvikle læringsmiljø og øke studentenes deltakelse i egen læring.

Løfte all utdanning i Norge

Excellent IT Education (ExcITEd) springer også ut fra IME. Målet for dette senteret er å løfte tertiær utdanning i Norge, altså all utdanning over videregående nivå og fagskoler. Stikkord: Økt læring gjennom økt studentmedvirkning, mer fokus på prosjektbasert læring, tidligere studentinvolvering i fou-aktivitet. Senteret satser sterkt på utprøving og tildels utvikling av it-baserte læringsverktøy.

TRANSark. From "best practice" to "next practice" kommer fra Fakultet for arkitektur og billedkunst. TransArk står for "Transformative Learning in Architectural Education". Senteret ble opprettet høsten 2014 og drives i samarbeid mellom Fakultet for arkitektur og billedkunst og Seksjon for universitetspedagogikk. Det baserer seg på erfaringer fra undervisningen, og undersøker hva som skjer i læringsprosessen som omdanner studenter til arkitekter, såkalt transformativ læring. De har også tidligere konkurrert om SFU-status.

Transark tar mål av seg til å danne fortropp når det gjelder utvikling og testing av kraftfull neste-generasjons pedagogikk, i første rekke rettet mot arkitektur, produktdesign og medisin.

Vil skape stadig bedre legepraksis

Det medisinske fakultet har melt på SCOPE - Centre for excellence in medical education hvis mål er å utvikle læringsmodeller som styrker studentenes bevissthet rundt hvordan forskning kan bidra til å endre måten leger arbeider på. Forskning kan endre praksis, og Scope ønsker å oppmuntre studentene til å engasjere seg, initiere endring slik at praksis til en hver tid er basert på oppdatert kunnskap.

Entrepreneurship as a vehicle for student engagement and learning (ENgage) springer ut fra Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, men er et konsortium som består ab en rekke deltakere, som Entreprenørskolen, Eksperter i Team, TrollLABs og Spark NTNU.

Målet er å utvikle utdanning for studenter fra alle disipliner, som konstant søker å utfordre etablerte sannheter og derigjennom skape endring og forbedring både i privat og offentlig sektor. Målet er å få flere foretaksomme studenter med etablereringsånd ut av høyere utdanning.

Søkernes budsjetter for femårsperioden som en SFU-status gjelder for, varierer fra 68 til 85 millioner kroner.