Åpen forskning:

Kvotene er snart brukt opp hos tre av forlagene

Snart må forskere selv betale for åpen publisering hos to av de store tidsskriftforlagene.

De åpne avtalene med de fire store tidsskriftforlagene ble mer brukt enn forventet. Resultatet er at kvotene for vitenskapelig publisering hos to av dem er brukt opp, og også hos de to siste forventes det at kvotene fylles før nyttår.
Publisert Sist oppdatert

I en melding på NTNUs intranett kommer det frem at publiseringskvoten i avtalen med forlaget Taylor & Francis allerede er brukt opp. I meldingen står det også at Universitetsbilbioktet tidligere har anslått at kvoten hos Wiley kom til å fylles i midten av september, mens kvoten hos Springer Nature antas å nås i midten av oktober.

Kvotene er en del av avtalene som ble inngått for å sikre åpen publisering i de vitenskapelige tidsskriftene forlagene gir ut. Kvotesystemet gjelder også avtalen med forlaget Elsevier, men det er foreløpig uklart om denne kvoten blir fylt i løpet av året.

Universitetsavisa har så langt ikke fått klarhet i om anslaget om kvoten til Wiley stemte.

Må betale

- I de fire avtalene har vi et visst antall artikler som kan publiseres åpent per år, et antall som tilsvarer det som normalt er blitt publisert hos forlaget. Det varierer litt for de fire avtalene om disse kvotene er på hundre prosent av tidligere antall årlige publikasjoner fra dag en, eller om det er en opptrapping, sa Tore Nilsen, seniorrådgiver i Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) da Universitetsavisa først omtale kvotesystemet i fjor.

Når disse kvotene nå snart nås, vil den åpne publisering gjennom avtalene stoppe opp frem til nye kvoter gjøres tilgjengelig fra og med årsskiftet.

I meldingen på intranettet står det at... «Overgangsavtalene blir mye brukt av våre forskere, noe som gjør at kvotene dessverre blir brukt opp tidligere enn forutsett. Dette er en erfaring vi har tatt med oss inn i de nye forhandlingene, hvor vi vil kreve ubegrenset publisering.»

For forskere som ønsker å publisere hos de fire tidsskriftgigantene betyr det at de nå enten må betale for å få publisert åpent, eller publisere lukket hos forlaget og selv arkivere artikkelen i NTNUs eget åpne arkiv, NTNU Open.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.