Satser enda tyngre på fremragende utdanning

Nokut lyser ut midler til 3-6 nye Sentre for fremragende utdanning. - En historisk satsning på utdanningskvalitet, sier Nokut-sjef Terje Mørland.

Mer nytenkning. Nokut-sjef Terje Mørland.
Publisert Sist oppdatert

Sist høst annonserte Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) at prestisjeordningen med slike sentre føres videre, og nå blir det altså en forsterket satsing i forhold til tidligere. Denne gangen kan utdanningsmiljøene søke om åtte millioner kroner, og Nokut-sjef Terje Mørland kaller tildelingen en historisk satsning på utdanningskvalitet.

– Bevilgningen for SFU-ordningen i 2016 har økt med 24 millioner kroner. Det at Kunnskapsdepartementet nå har besluttet å gi nye sentre anledning til å søke om mellom fire og åtte millioner kroner i årlige midler bidrar til økt handlingsrom for fagmiljøene, sier Mørland i en melding.

Han erklærer at tildelingene er historisk og en seier for alle som arbeider med utdanningskvalitet på dette nivået.

Søknadsrunden for nye SFU-er åpner i februar. Nytt av året er praktiseringen av differensierte tildelinger. Tidligere har beløpet vært fastsatt til tre millioner kroner. Differensierte tildelinger innebærer at søkerne nå kan søke om midler fra fire til åtte millioner kroner. Endringen betyr at vi kan få seks sentre på det meste, men at det også at det kan bli færre.

Utdanning tapte etter kvalitetsreformen

I et intervju med UA sist sommer pekte Mørland på at en tydelig erfaring etter kvalitetsreformen fra 2003, var at man fikk økt satsingen på forskning, mens utdanningskvaliteten på langt nær fikk den samme stimulansen. Forskningsrådet satte i gang Sentre for fremragende forskning og andre store programmer, og man fikk resultatbasert finansiering. Incentivene for å heve det faglige nivået på utdanning var forsvinnende små i sammenligning, og ble på langt nær så synlige.

Også resten av Europa har hatt denne slagsiden der forskningskvalitet er mye mer stimulert og gir høyere status enn utdanning. I USA derimot, er det nesten like gjevt å være en god underviser som forsker.

Dette er også bakteppet for at Nokut nå dreier oppmerksomheten sterkere mot studentene, hvordan studenter lærer og veien de går fra de blir tatt opp til de går ut som ferdige kandidater. Nokut presenterte i fjor dette som den nye grunnsteinen i sitt tilsynsarbeid.

Alle fagmiljøer oppfordres til å søke

Totalt skal om lag 24 millioner kroner deles ut til nye SFU-er. Størrelsen på tildelingene per senter, og dermed det totale antallet nye sentre, vil avhenge av kvaliteten på søknadene som kommer inn og hvilket ambisjons- og aktivitetsnivå som skisseres. Søknadene skal vurderes nøye av en internasjonal ekspertkomité som NOKUT i disse dager jobber med å sette sammen.

Miljøene som tildeles SFU skal vise til fremragende utdanning, gode resultater, ha bred kunnskap om hva som er gode undervisnings- og læringsmetoder og ha høye ambisjoner for videreutvikling og spredning av kunnskap og erfaringer.

LEs MER: SFU-ordningen