Tidsskrift publiserte stjålet NTNU- artikkel - nå mister det godkjenningen

Tidsskriftet Mathematical problems in engineering har mistet godkjenningen. Det er forsker Espen Flo Bødal godt fornøyd med.

Magnus Korpås og Espen Flo Bødal opplevde at forskningsartikkelen deres plutselig dukket opp under andres navn i tidsskriftet Mathematical problems in engineering. De fikk ikke noe gehør da de klaget til tidsskriftet, og Flo Bødal er fornøyd med at det nå har mistet sin godkjenning.
Publisert Sist oppdatert

Det var UA som først omtalte saken der to forskere ved NTNU opplevde å bli frastjålet forskningsartikkelen sin.

Les mer om saken her.

Fakta

Kanalregisteret

Register over vitenskapelige publiseringskanaler drives av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i samarbeid med Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU).

En godkjent vitenskapelig publiseringskanal er en kanal som har nivå 1 eller nivå 2. Publiserer du i en godkjent kanal, kan du få publiseringspoeng.

- Nivå 2 er det høyeste nivået.

- Nivå 1 er publiseringskanaler vurdert til å tilfredsstille minimumskravet til vitenskapelighet.

- Nivå 0 betyr at publiseringskanalen har vært oppe til vurdering, men fått avslag. Det vil si at publiseringskanalen ikke er godkjent og publisering i den vil ikke gi publiseringspoeng.

- Nivå x er publiseringskanaler der det er tvil om de bør godkjennes eller avvises i lys av gjeldende kriterier og tilgjengelig informasjon. Så lenge publiseringskanalen er på nivå X, vil det nivået den hadde før, fortsatt være gjeldende for evt. uttelling.

Kilde: hkdir.no

Artikkelen ble publisert i Mathematical problems in engineering, med falske forfattere. Redaktørene i tidsskriftet har ikke trukket artikkelen tilbake, til tross for at NTNU-forskerne har tatt kontakt med dem og lagt fram materiale som viser at artikkelen er stjålet.

Lena Cecilie Linge forteller at tidsskriftet vil bli fjernet fra listen over de godkjente.

I høst ble det klart at tidsskriftet kunne bli fratatt godkjenningen sin i Norge. Og nå har publiseringsutvalget gått til det skrittet å fjerne det fra listen over godkjente tidsskrifter. Norske forskere vil dermed ikke få publiseringspoeng dersom de publiserer artikler her.

- Det er nå avklart at vi setter Mathematical Problems in Engineering ned til nivå 0. Det vil vises i kanalregisteret når registeret blir oppdatert med siste endringer i løpet av mars, sier Lena Cecilie Linge, seniorrådgiver i Kanalregisteret, til UA.

- Har ikke gode prosesser rundt forskningsetikk

Forsker Espen Flo Bødal opplevde å bli frastjålet forskningsartikkelen sin. Han fikk ikke noe gehør hos redaktørene av tidsskriftet, og de har ikke trukket artikkelen tilbake. Artikkelen var en del av doktorgraden hans ved NTNU. Flo Bødal fikk i ettertid publisert artikkelen i et annet tidsskrift, etter å ha forklart situasjonen.

- Jeg er godt fornøyd med at publiseringsutvalget tar saken seriøst og fjerner useriøse journaler fra registeret over godkjente publiseringskanaler, sier Flo Bødal til UA.

Han opplever prosessen som ryddig og god fra publiseringsutvalgets side.

- Fra mine erfaringer er det åpenbart at journalen det er snakk om ikke har gode prosesser rundt publiseringsetikk, sier Flo Bødal.

- Har fått nye bekymringsmeldinger

Det var Per S. Refseth, universitetsbibliotekar ved Høgskolen i Innlandet, som etter å ha lest saken i UA meldte saken inn til vurdering hos Det norske registeret over vitenskapelige publiseringskanaler (Kanalregisteret).

Begrunnelsen fra Det nasjonale publiseringsutvalget er som følger:

«Tidsskriftet ble plassert på nivå x etter at det ble kjent at tidsskriftet hadde publisert en artikkel som var stjålet, uten at de fjernet denne da de ble gjort kjent med saken. Tidsskriftet har ligget på nivå x i 6 måneder uten at noen har lagt inn kommentarer som skulle tilsi fortsatt nivå 1, samtidig som tidsskriftet i perioden har mottatt nye bekymringsmeldinger som går på andre forhold. Etter råd fra publiseringskomiteen i matematikk har Det nasjonale publiseringsutvalget besluttet å fjerne tidsskriftet fra registeret over godkjente publiseringskanaler.»