Tidsskriftet som publiserte stjålet NTNU-artikkel kan bli fratatt godkjenningen

Tidsskriftet Mathematical Problems in Engineering er nå under granskning i Kanalregisteret, og er plassert i kategori X. - Positivt om saken får konsekvenser, sier Espen Flo Bødal, som ble frastjålet en forskningsartikkel.

Magnus Korpås og Espen Flo Bødal ble frastjålet en forskningsartikkel. Artikkelen ble publisert i tidsskriftet Mathematical problems of Engineering, som nå er under granskning av Kanalregisteret.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har tidligere skrevet om at en forskningsartikkel som var stjålet fra NTNU-forskere ble publisert i tidsskriftet Mathematical Problems in Engineering.

Tidsskriftet responderte ikke da doktorgradstipendiat Espen Flo Bødal og professor Magnus Korpås tok kontakt med dem og ba dem om å trekke tilbake artikkelen.

Per S. Refseth, universitetsbibliotekar med Høgskolen i Innlandet, leste og kommenterte saken i UA. Han meldte så tidsskriftet inn til vurdering av Det norske registeret over vitenskapelige publiseringskanaler (Kanalregisteret). Det drives av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) sammen med Det nasjonale publiseringsutvalget.

Fakta

Kanalregisteret

Register over vitenskapelige publiseringskanaler drives av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) i samarbeid med Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU).

En godkjent vitenskapelig publiseringskanal er en kanal som har nivå 1 eller nivå 2. Publiserer du i en godkjent kanal, kan du få publiseringspoeng.

- Nivå 2 er det høyeste nivået.

- Nivå 1 er publiseringskanaler vurdert til å tilfredsstille minimumskravet til vitenskapelighet.

- Nivå 0 betyr at publiseringskanalen har vært oppe til vurdering, men fått avslag. Det vil si at publiseringskanalen ikke er godkjent og publisering i den vil ikke gi publiseringspoeng.

- Nivå x er publiseringskanaler der det er tvil om de bør godkjennes eller avvises i lys av gjeldende kriterier og tilgjengelig informasjon. Så lenge publiseringskanalen er på nivå X, vil det nivået den hadde før, fortsatt være gjeldende for evt. uttelling.

Kilde: hkdir.no

Satt ned på nivå X

Nå er saken behandlet.

Seniorrådgiver Lena-Cecilie Linge forklarer at tidsskriftet nå er under vurdering.

- Det stemmer at vi diskuterte Mathematical Problems in Engineering med representanter fra Det nasjonale publiseringsutvalget på vedtaksmøtet i juni. Vi besluttet da å sette tidsskriftet ned på nivå X, sier Lena-Cecilie Linge, seniorrådgiver i HK-dir.

Nivå X er en merking av publiseringskanaler som gruppen er i tvil om bør være godkjent og som de ønsker innspill på fra forskermiljøet (se også faktaboks).

-Nå håper vi å få tilbakemeldinger fra forskere som har kjennskap til tidsskriftet. Tilbakemeldingene vil inngå i beslutningsgrunnlaget når vi senere avgjør hvilket nivå tidsskriftet skal ha, sier Linge.

På HK-dir sine sider ligger en liste over tidsskrifter på X-lista, der det også er mulig å legge inn kommentarer.

Positivt om det får konsekvenser

Doktorgradstipendiat Espen Flo Bødal sier han ikke har hørt noe mer fra tidsskriftet.

- Som forventet har jeg ikke hørt noe mer fra tidsskriftet, men jeg har heller ikke prøvd å ta kontakt med dem igjen, siden det virker helt håpløst etter flere forsøk tidligere, sier Bødal.

Han sier det tyder på at de ikke tar slike saker seriøst.

- Da synes jeg det er positivt om det får konsekvenser gjennom Kanalregisteret, sier Bødal.

Les også: Fikk publisert artikkelen i seriøst tidsskrift.

Per S. Refseth er skeptisk til rutinene hos Hindawi.

Universitetsbibliotekar Per S. Refseth, som meldte ifra om saken, sier det er veldig bra at tidsskriftet nå blir plassert i kategori X.

- At tidsskriftet ikke trekker artikkelen er en indikasjon på at de ikke har gode nok rutiner til å bli regnet som et vitenskapelig tidsskrift, sier Refseth.

Han mener man også kan spørre seg om forlaget Hindawi har gode nok rutiner.

- Jeg sendte epost til «Research Integrity Team Leader» i Hindawi, Ramya Kabali, som sa han skulle undersøke saken. At ikke noe har skjedd tyder på at Hindawi ikke bryr seg noe særlig om forskningsintegritet, sier Refseth.

Fagkomiteen var enige i avgjørelsen

Hvert fagfelt i Kanalregisteret har et nasjonalt fagorgan og egen publiseringskomité med medlemmer som til vanlig jobber innenfor dette fagfeltet.

- Før vi plasserer en publiseringskanal på nivå X, må fagkomiteen være enig i avgjørelsen. Vi konsulterer også fagkomiteen når vi mener at vi har nok grunnlag til å ta det ut av nivå X og plassere det tilbake på nivå 0 eller nivå 1, sier Linge.

Leder for fagkomiteen for matematikk, Erlend Fornæss Wold, sier de støttet avgjørelsen.

- Har det vært flere tegn på tidsskriftet er useriøst?

- Nei, denne saken med NTNU-artikkelen som de ikke vil trekke tilbake, er det eneste jeg har hørt om dette tidsskriftet. Det tilhører et stort forlag, der det har vært noen saker som har vært ansett som suspekte. Men det har ikke vært i forbindelse med Mathematical problems in Engineering, sier Wold.

Tas opp på nytt i oktober

Dersom tidsskriftet plasseres på nivå 0, vil ikke forskere få publiseringspoeng for å publisere i det.

- Vi har tidsskriftet som sak på vedtaksmøtet i oktober, men det kan likevel bli stående med nivå X til neste vedtaksmøte, som er i januar. Hvor lenge det blir stående på nivå X er litt avhengig av hvilke tilbakemeldinger vi får, sier Linge.

Forskere som publiserer i tidsskriftet i år vil få publiseringspoeng.

- Siden tidsskriftet hadde nivå 1 før vi plasserte det på nivå X, vil tidsskriftet i rapporteringssammenheng gi publiseringspoeng for inneværende år, sier hun.