Forskningsrådet: Tidligere rektor Gunnar Bovim blir ny styreleder

Kunnskapsdepartementet har i dag oppnevnt nytt styre for Norges forskningsråd. Det sittende styret utvides med to nye medlemmer, og Gunnar Bovim tar over etter Kristin Halvorsen som styreleder.

Gunnar Bovim blir ny styreleder i Forskningsrådet.
Publisert Sist oppdatert

Tidligere rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, blir ny styreleder i Forskningsrådet. Dette melder Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

- Jeg kan knapt tenke meg et styreverv som er viktigere i Norge. Forskningsrådet spiller en nøkkelrolle for forskning, innovasjon og samfunnsutvikling. Betydningen av forskningsmiljøer som strekker seg mot den internasjonale toppen og som er engasjert i å løse våre største samfunnsutfordringer, kan knapt overvurderes, sier Gunnar Bovim i meldingen.

Gikk av som rektor, men har vært travel siden

Bovim ble rektor ved NTNU i 2013. Der satt han fram til han gikk av i 2019, to år før åremålsperioden var over. Bakgrunnen for det var at han hadde blitt kjæreste med Merete Kvidal, som var direktør for campusutvikling og at Bovim ville forsikre seg om at det ikke ble noen habilitetsproblemer.

Siden den gang har han vært rådgiver i rektors stab og arbeidet med undervisnings- og forskningspolitiske oppgaver for NTNUs ledelse. I tillegg har han hatt en rekke andre verv. Tidligere år leverte han rapport som leder i helsepersonellkommisjonen. Han er også styreleder i Stiklestad nasjonale kultursenter, NTNU Technology Transfer, Oslo universitetssykehus og Olavshallen AS, ifølge Linkedin.

Før han ble rektor ved NTNU satt han som administrerende direktør i Helse Midt-Norge. Før det var han blant annet direktør ved St.Olavs Hospital og dekan ved NTNUs medisinske fakultet.

«Alvorlig økonomisk situasjon»

I mai i fjor annonserte minister for forskning og høyere utdanning Ola Borten Moe at han hadde kastet det daværende styret i Forskningrådet. Bakgrunnen for dette var en «alvorlig økonomisk situajson».

Kristin Halvorsen tok da midlertidig over som styreleder for et mindre styre med fem medlemmer. Det ned fra elleve. Halvorsens mandat ble å kutte kostnader.

- I dag vil jeg gi en stor takk til Kristin Halvorsen, som har gjort en meget imponerende innsats det siste året, og som nå selv har valgt å gi stafettpinnen videre. Det har vært en krevende jobb å få ryddet opp i økonomien. I fellesskap mellom et dyktig styre, en administrasjon i Forskningsrådet som virkelig har stått på og en nødvendig tilleggsbevilgning fra regjering og storting har vi fått det til. Nå kan vi se framover mot nye satsinger og løft for norsk forskning, sier Borten Moe.

- Bovim har tryggheten og gjennomføringsevnen som trengs

Borten Moe bedyrer viktigheten av rådet for Norge som kunnskapsnasjon.

- Forskningsrådet har stor betydning for Norge. Det er vår viktigste konkurransearena for å øke kvaliteten på norsk forskning, og vår fremste forskningspolitiske rådgiver. At Forskningsrådet lykkes med sitt samfunnsoppdrag er svært viktig, og jeg er veldig trygg på at Gunnar Bovim har kunnskapen, erfaringen og gjennomføringsevnen som trengs for å lede Forskningsrådets styre, sier Borten Moe.

Etter den midlertidige perioden under Halvorsen, der Forskningsrådets styre gikk fra å ha elleve til fem medlemmer, er det nå landet på at styret til Forskningsrådet vil bestå av syv personer.

- Vi utvider nå styret med to personer. Vi får inn en bredere vitenskapelig kompetanse som sammen med det øvrige styrets samlede erfaring og kunnskap, vil sikre oss et handlekraftig og effektivt styre. Kombinasjonen av kontinuitet og ny kompetanse, vil gi et godt fundament for den videre forskningssatsingen i Norge, sier Ola Borten Moe.

Etterfølger Anne Borg godt fornøyd

Rektor Anne Borg, som ble rektor ved NTNU etter Bovim takket for seg sier seg godt fornøyd med utnevnelsen. I en melding på universitetets Innsida forsikrer hun om at Borten Moe har gjort et godt valg i utnevnelsen.

- Med Gunnar Bovim får Forskningsrådet en veldig god styreleder. Han har bred og solid erfaring fra ulike deler av vår sektor. Det har gitt ham ekstra god innsikt i hele spennvidden av søknader og saker som Forskningsrådet behandler – grunnforskning, anvendt forskning, innovasjon og samarbeid med arbeidslivet, sier Borg.

Fakta

Styrets medlemmer

  • Leder: Gunnar Bovim (1960, Trondheim), rådgiver, NTNU (ny)
  • Nestleder: Birger Vikøren (1961, Oslo), samfunnsøkonom (gjenoppnevnes)
  • Medlem: Gunnar Hovland (1965, Trondheim), konsernsjef i Tine (gjenoppnevnes)
  • Medlem: Linda Nøstbakken (1978, Oslo), forskningsdirektør SSB (gjenoppnevnes)
  • Medlem: Brit Elin Steinveg (1964, Tromsø), seniorrådgiver UiT (gjenoppnevnes)
  • Medlem: Iselin Marstrander (1959, Bodø), adm dir. Nordlandsforskning (ny)
  • Medlem: Paula Eerola (1962, Finland), leder av Finlands vitenskapsakademi (ny)