Forskningsrådet legger opp til 842 millioner kroner i kutt

Forskningsrådets direktør Mari Sundli Tveit presenterer en liste overfor det nye styret for å møte kravene til å gå i balanse.

Omfattende kutt må til for å oppfylle kravet fra Direktoratet for økonomistyring om ikke å ha underskudd på enkeltposter.
Publisert Sist oppdatert

I orienteringen til styret, som ikke skal vedtas i dag, lister Forskningsrådet, ved administrerende direktør Mari Sundli Tveit, opp en rekke «nødvendige tiltak» for å oppnå den balansen på hver enkelt post som økonomiregelverket krever. Tiltakene viser konsekvensene dersom Forskningsrådet skal komme i balanse på alle poster innen utgangen av 2023.

Forskerforum omtalte saken først.

For å spare inn 842 millioner kroner i år og neste år, foreslås det blant annet å redusere tildelingene i år med 20 prosent, la være å lyse ut frie prosjektmidler til banebrytende forskning (Fripro) neste år og utsette oppstart for nye sentre for fremragende forskning.

Her er de åtte sparetiltakene, slik de er presentert i saksframlegget. De fire første ble presentert for styret i Forskningsrådet i oktober i fjor. Effekten av disse var på kun 500 millioner kroner. Derfor kommer det ytterligere tiltak.

Fra notatet til Forskningsrådets styre.

1) Justere støtte til EU-deltakelse for instituttsektoren.

2) 20 prosent i redusert tildeling i 2022 og utlysning i 2023 for postene som går mest i minus.

3) Forskyve utlysningen til forskningsinfrastruktur

4) Skyve oppstart av SFF og utlysning av SFI

5) Tildele prosjekter som normalt i 2022, men utsette første betaling til 2023

6) Redusere tildelingsramme på samtlige budsjettformål med 20 prosent i 2022.

7) Ikke lyse ut fri prosjektstøtte (med unntak av Unge talenter) i 2023.

8) Ikke lyse ut Helsesatsingene i 2023.

Til tross for disse tiltakene mangler Forskningsrådet 1,1 milliarder kroner for å komme i pluss i løpet av neste år, ifølge Forskerforum. Ved utgangen av 2025 er effekten av tiltakene på 2,6 milliarder.

«Om det ikke gis fullmakt til å avvike fra kravet om positiv likviditet per kap./post er det nødvendig med betydelig mer inngripende tiltak», heter det i notatet til Forskningsrådets styre.

Videre:

«Den eneste måten å få posten i balanse innen utgangen av 2023 vil være å terminere pågående prosjekter og stoppe pågående søknadsbehandling».