Ocean space centre

Staten har brukt 150 mill. på bassengene. Nå skal de rives

Forskningsrådet har de siste årene brukt nesten 150 millioner kroner på å oppgradere bassenglaboratoriene på Marintek. Snart skal de rives.

LInda Hofstad Helleland (H) og Iselin Nybø (V) besøkte havbassenget på Tyholt i september i fjor. Der fikk rektor Anne Borg og Sintefs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv den etterlengtede beskjeden om at Ocean Space Centre får ei bevilgning på 6,9 milliarder kroner.
Publisert

Det er Adresseavisen som omtaler saken mandag.

I forbindelse med bygging av Ocean Space Centre vil de gamle våtlaboratoriene rives. I oktober i år blir en tredel av skipsmodelltanken (slepetanken) revet, de andre skal være i drift fram til 2028.

Siden 2014 har Forskningsrådet tildelt midler til nødvendig oppgradering i tre runder. Den første varte fram til 2017, den andre fram til 2024 og den tredje fram til 2028. Midlene er blant annet brukt til å oppgradere havbassenget og slepetanken, skriver avisa.

Administrerende direktør Vegar Johansen i Sintef Ocean mener det har vært helt nødvendig å få tilført disse midlene.

– Offentlige investeringer og støtte til forskningsinfrastrukturen på Tyholt har vært nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift i en lang periode. For å kunne levere utdanning, forskning og oppdragsforskning av ypperste kvalitet, og ikke minst ivareta ansattes og studenters sikkerhet i de opp til 80 år gamle anleggene, har jevnlige oppgraderinger og investeringer i utstyr vært helt nødvendig, sier han til Adresseavisen.

Johansen sier videre at det ikke ville vært mulig for NTNU og Sintef å drive laboratoriene på Tyholt på en forsvarlig måte, fram til Ocean Space Centre står ferdig, uten disse bevilgningene.