Arbeidsmiljøet ved KiT:

- De aller, aller fleste oppfører seg flott

Dekan Fredrik Shetelig møtte de ansatte i allmøte fredag. På bordet lå rapporten om arbeidsmiljøet ved KiT. Oppmøteprosenten var hundre.

De ansatte ved KiT var samlet i allmøte fredag formiddag for å få seg presentert resultatene i en rapport om arbeidsmiljøet ved enheten.
De ansatte ved KiT var samlet i allmøte fredag formiddag for å få seg presentert resultatene i en rapport om arbeidsmiljøet ved enheten.
Publisert

Universitetsavisa snakker med AD-dekan Fredrik Shetelig noen timer etter at han hadde møtte de ansatte ved KiT i allmøte, hvor arbeidsmiljørapporten ble lagt fram. Møtet ble avholdt i fysisk format. Man hadde leid en sal i Sparebankbygget. Oppmøteprosenten var 100. Kun to deltok digitalt fordi de befant seg i andre deler av landet og verden.

Les også: Ødeleggende konflikter kan gi varig skade

- Så Zoom var ikke rette formatet for denne anledningen?

- Det var svært viktig at vi kunne møtes på ordentlig, få snakket gjennom materien og så samtale i mindre grupper, svarer dekanen.

Shetelig forteller at prodekanene ved fakultetet har tatt unna dekanoppgavene de siste to ukene for at han har kunnet jobbe ene og alene med forberedelser til møtet.

- Det har vært gjort stor innsats i forberedelsene. Jeg kan ikke si annet enn at jeg var en smule nervøs før møtet.

- Hva kjenner du etter møtet?

- Det kjennes veldig, veldig godt. Jeg har inntrykk av at den opplevelsen er delt av de fleste tilstedeværende.

- Hva gjorde mest inntrykk på deg?

- At instituttlederen fikk stående applaus av de aller fleste som var der. Det både overrasket og berørte meg.

- Nå er det viktig at alle forstår hva som står på spill, sier dekan Fredrik Shetelig.
- Nå er det viktig at alle forstår hva som står på spill, sier dekan Fredrik Shetelig.

- Dette må vi jobbe oss gjennom

- Hva legger du selv mest vekt på i denne rapporten?

- At den er et verktøy for positiv utvikling: Forslag til tiltak. Så merker jeg meg også at folk er stolte av å jobbe ved KiT. Utfordringene er sammensatte, så nå må vi samarbeide for å tygge oss gjennom det hele.

Dekanen framholder at KiT rommer et sterkt fagmiljø. Det er nå lagt et utviklingsløp med tett samarbeid på alle tre nivåer (institutt, fakultet og sentral ledelse) – hvor linjeledelse, fagforeninger og vernelinje er påkoplet.

- I rapporten står det å lese: «Konfliktsaker ved instituttet oppleves som så krevende og ødeleggende, at uten en snarlig løsning vil det ikke være mulig å gjenopprette et godt arbeidsmiljø.» Hvor alvorlig vurdere du som dekan situasjonen til å være?

- Jeg er enig i hva rapporten sier. Dette må vi jobbe oss gjennom. Utfordringen tidligere er at det har vært lite kapasitet og kompetanse på lederstøtte. Det har vi nå. I tillegg har vi fått tilført juridisk kompetanse fra nivå 1.

- Det gjør jo vondt

- Det berettes om «ukollegial og uakseptabel opptreden» som det ikke slås ned på. Hvordan kan slik oppførsel ha fått lov til å sette seg ved en avdeling ved NTNU?

- Det er ille. Det er vanskelig å svare på hvordan det har fått lov til å utvikle seg. Jeg tror en del av svaret er at KIT-miljøet nå beveger seg fra å fungere på en uformell og «familiær» måte til en mer profesjonell lederstyrt organisasjon. Da er det en del gamle mønstre som må endres. Så vil jeg legge til at de aller, aller fleste oppfører seg flott – de er glade og stolte over å få jobbe ved en slik institusjon. Så er det et mindretall som ikke helt klarer å styre seg, det gjør jo vondt.

- Ansatte klager over at de ikke får den informasjonen de har krav på, og at «Dette har gitt seg utslag i spekulasjoner om dette skyldes et bevisst ønske om å holde ting skjult.» Hvordan skal man gjenopprette den nødvendige tilliten de ansatte imellom ved KiT?

- Det gis informasjon i møter, alle skal være enige om at vesentlig informasjon gis gjennom Innsida, dette har vært godt gjennomført siste året. Når det gjelder informasjon som gis i møter så vil jeg legge til at det hjelper å komme tidsnok til møter.

- Alle må vite hva som står på spill

- Du underrettet Rektor ved NTNU den 14. desember at du trakk din søknad om å få en ny periode som AD-dekan. I hvilken grad er funnene i rapporten årsak til at du valgte å trekke søknaden?

- Nei. Jeg hadde ikke lest noen rapport på det tidspunktet.

- Hvor trygg er du på at det kollegiale miljøet ved KiT er bragt opp på et akseptabelt nivå innen kommende sommerferie?

- Dette krever hardt langsiktig arbeid av alle ansatte og ledere. Et godt arbeidsmiljø skapes hver dag.

- Instituttleder søker, i likhet med deg, ikke ny periode. Dermed blir det nye ledere på nivå 2 og 3 fra høsten?

- Nå er det viktig at både påtroppende dekan og instituttleder forstår hva som står på spill. Når det gjelder kontinuitet for dette prosjektet så skal det etableres en styringsstruktur gjennom hele 2021, sier dekan Fredrik Shetelig.

Fra dekanens innledende ord før allmøtet:

As dean, it is my duty and responsibility to oversee a healthy working environment in all departments at the faculty. Due to tensions over many years, an increased tension-level recently and with quite many problems reported last spring, I commissioned this project for development of the working environment at KiT.

Preconditions for making the necessary change happen:

1 We must all acknowledge and appreciate the hard work put down already: structured meeting arenas and rhythms, improved organizational roles and responsibilities, a budget getting under control and growing, a growing phd-program, to name a few. It's not perfect. It is in development as critically important building blocks for further development of KiT.

2 We must see ourselves as “normal”: quite a lot of other departments in all universities have similar experiences as in KiT, and similar challenges.

3 We rely on a trustful collaboration between our leaders, the unions, the employee representatives, safety representatives on all levels, all together. We all agree to work together for our joint community, and at the same time keep the necessary critical distance. It’s good to know that quite many employees at KiT are organized in unions.

4 We must include employees, and sometimes students, in open transparent processes and then act consistently without a rematch on all decisions.

5 We will provide the necessary resources and competences to be able to run the department at the same time as we develop and change.

6 We must act in accordance with NTNUs values: Critical, Creative, Constructive and Respectful

In coming august we will have a new set of leaders all over NTNU. A new dean at our faculty will be in place. I will stay dean in full capacity until a new one takes over.

The position as head of department at KiT will be filled in accordance with the standard process at NTNU. (the list of applicants will be published at one o’clock today).

The development of the working environment at KiT however will continue.

Rector will follow the development and the further process will bind us to core institutions at NTNU such as the Work environment committee led by Sturla Søpstad, LOSAM at faculty level and the faculty board. The true continuity will be kept by you, in how you participate and collaborate among you and with the leader group at the department, the faculty and rector’s administration. 

What's at stake

NTNU has placed an enormous level of trust and expectation in the future of KiT by devoting av whole chapter in NTNUs main strategy to art and by supporting the new phd-program in artistic research. This trust is heavily emphasized when you consider the proportion of things: of NTNUs 40.000 students less than one hundred study at KiT. It will now be established a new forum for art at the same level as the education committee and the research committee. All this is based on hard joint work with many people involved, over many years. Manage that trust with care by developing a healthy working environment

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Powered by Labrador CMS