gjøvik

Ønsker ny Mjøsaksjon

MDG tar initiativ til ny Mjøsaksjon og inviterte til folkemøte og debatt ved NTNU Gjøvik. 

ENDA STØRRE: Norges største innsjø har de siste ukene blitt enda større. Her er når strandkanten helt opp til kjøpesenteret CC Gjøvik. Strandtorget, kjøpesenteret i Lillehammer, ligger under vann. Den høye vannstanden gjør at NTNU-prosjektet Oppdrag Mjøsa er satt litt på vent.
Publisert Sist oppdatert

Endret 6. september: I første versjon av saken brukte vi tittelen"- Kloakken renner rett ut i Mjøsa" etter sitat fra Kristine Liodden som er førstekandidat i MDG Vestre Toten. 

- Det har blitt gjort tiltak for å rense kloakken, så det stemmer ikke helt at kloakken renner direkte ut i Mjøsa, korrigerer Liodden. 

Striden om forsikringsoppgjørene etter brannen pågår fortsatt og et nytt renseanlegg lar vente på seg. 

Debatt på NTNU Gjøvik

Kristine Liodden førstekandidat i MDG Vestre Toten.

Liodden var en av initiativtakerne til folkemøtet om Mjøsa på NTNU i Gjøvik i torsdag kveld. Agendaen var paneldebatt med NTNU-professor Jørn Wroldsen i Oppdrag Mjøsa, Naturvernforbundet, Finn Olav Rolijordet (Rødt), Bondelaget, Rasmus Hansson (MDG) og ordførerkandidat i Gjøvik Dag Fjeldestad (MDG).

NTNU  er tett på Norges største innsjø, blant annet gjennom Oppdrag Mjøsa, et forskningsprogram for å kartlegge innsjøen, å bruke den bærekraftig og å ivareta økosystemet.

Den originale Mjøsaksjonen pågikk fra 1973 til 1982 og sørget for en rekke lokale tiltak for å redusere forurensingen. Målet var da å sikre en trygg og bærekraftig drikkevannsforsyning til områdene rundt. 

60 millioner kroner ble bevilget av staten til bygging av renseanlegg (Den lille Mjøsaksjonen). Etter en oppblomstring av alger i 1976 ble Mjøsaksjonen trappet opp og frem til 1982 ble det brukt rundt 1,4 milliarder i ulike tiltak rettet mot forurensing fra boligområder.

Måker ved Mjøsa

I dag er det over 100.000 mennesker som har drikkevann fra Mjøsa, men ammunisjon og annet industriavfall som har blitt dumpet ødelegger bunnen og påvirker vannkvaliteten. 

En annen viktig påvirkningsfaktor for vannkvaliteten er gjødsel fra jordbruket.

- Har du lagt merke til alle måkene i det siste? De har ikke vært her før, men når de ikke finner mat i Oslofjorden trekker de innover landet og til Mjøsa. Dette er et symptom på forurensingen som skjer. Alt henger sammen, og Mjøsa ender til slutt opp i Oslofjorden. Derfor er dette et problem som må koordineres på nasjonalt nivå. 

Et av de viktigste spørsmålene som ble diskutert i går var hvordan man skal få finansiert en ny Mjøsaksjon.

- Tilstanden nå er kritisk og ingenting har skjedd over lang tid. Derfor må saken løftes til nasjonalt nivå nå, sier Liodden.