Halvparten av samfunnsforskere stemmer Rødt, SV eller MDG, ifølge studie

Forskere er mer venstreorientert enn resten av befolkningen, ifølge Institutt for samfunnsforsknings kartlegging av norske forskeres politiske standpunkter.

Rødt, SV og MDG er de mest populære blant samfunnsforskere og humanister.
Rødt, SV og MDG er de mest populære blant samfunnsforskere og humanister.
Publisert

– Det bekrefter det mange har trodd. Og som vi har sett fra andre land. Undersøkelsen bekrefter at forskere står lenger til venstre, sier forsker Kjersti Thorbjørnrud til Aftenposten. Hun er leder for prosjektet.

Hun legger til at det kun er fagorganiserte forskere som er med i studien. 80 prosent av norske forskere er fagorganisert, ifølge Fafo. Prosentene for partitilhørighet er derfor en indikasjon mer enn eksakte tall, understreker Thorbjørnrud.

Blant akademikerne i undersøkelsen er det klart flest humanister (60,4 prosent) og samfunnsvitere (54,3 prosent) som stemmer Rødt, SV eller MDG. I den øvrige befolkningen er denne andelen 12,5 prosent.

– Mangel på meningsmangfold kan skape blindsoner og gruppetenkning, sier Thorbjørnrud.

Det kommer også fram at forskere er mer opptatt av miljøvern og likestilling og mindre innvandringskritiske enn befolkningen generelt. 46 prosent av samfunnsviterne mener vi bør gjøre det lettere for innvandrere å få adgang til Norge. 22 prosent blant befolkningen svarte det samme.