Ocean Space Centre utsettes

- Prosjektet kan bli skrinlagt for godt

- Dette kan være slutten for OSC. Om regjeringens innstilling vedtas i Stortinget må vi være forberedt på at prosjektet skrinlegges for godt, sier Olav Bolland i kommentar til at regjeringen vil utsette Oean Space Centre i flere år.

Olav Bolland ga NTNU-styret en oppdatering på OSC i august ifjor.
Publisert Sist oppdatert

Oppdatert med intervjuer med Vegar Johansen og Olav Bolland samt med kommentar fra Vedum.

Bolland er dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU g leder for prosjektets styringsgruppe.

OSC skulle være satsingen som gjorde NTNU og Sintef i stand til å tilby en forskningsinfrastruktur i verdensklasse. Det skulle legge forholdene til rette for banebrytende forskning innen grønn skipsfart, havbruk, vindmøller til havs og mer til. Bolland:

- Senest i går lanserte regjeringen sin satsing på havvind som ledd i grønn omstilling. Men noen må utdanne ekspertisen som skal realisere disse nybrottsprosjektene. OSC er tiltenkt en helt sentral rolle her.

Det grønne skiftet på det maritime området skulle få et løft ved realiseringen av dette prosjektet, poengterer han.

- Behøver tipp topp infrastruktur

- Risikerer man at hele forskningsfeltet forvitrer dersom OSC ikke blir noe av?

- Vi kommer fremdeles til å forske på problemstillingene, og til å utdanne kandidater i feltet. Men skal Norge bli verdensledende på grønn, maritim forskning behøver vi tipp topp infrastruktur. Det får vi bare dersom OSC realiseres.

Bolland fikk signaler sent tirsdag kveld om i hvilken retning det bar.

Skuffet, ikke oppgitt

- Hvor oppgitt er du nå?

- Jeg er svært skuffet, men jeg er ikke oppgitt. Regjeringens beslutning skal vedtas i Stortinget, og jeg har håp om at man der vil se nødvendigheten av å få stukket spaden i jorda for Ocean Space Centre nå, sier Bolland.

Inntil videre må han og hans stab ta en del telefoner til entreprenører og andre som er involvert i prosjektet. Gravemaskinene var allerede på vei inn. Nå er alt satt på vent, i påvente av Stortingets endelige behandling i juni.

Sintef Ocean: - Kritisk for landet

Vegar Johansen er administrernde direktør i Sintef Ocean.

- For oss vil det bli en svært utfordrende situasjon dersom regjeringens beslutning vedtas i Stortinget. For landet er dette kritisk, sier administrerende direktør Vegar Johansen i Sintef Ocean.

Å kutte OSC er å kutte det landet skal leve av i framtida, sier Johansen.

- Vi forstår at regjeringen behøver å gjøre tiltak for å hindre en overoppheting av økonomien. Men å stoppe en investering som skal sikre landet et levedyktig næringsliv i framtida er helt feil vei å gå. Dette er rett og slett absurd.

Johansen er også sterkt kritisk til begrunnelsen for å ville utsette OSC.

- Det vises til stor leveranseusikkerhet for stål og betong og andre råvarer. Men det er et begrenset behov for slikt de to første årene i prosjektet, og entreprisene som foreligger bekrefter det. Først om to år vil råvarepriser bli viktige i prosjektet. Nå er det viktigere enn noen gang å investere langsiktig til tross for usikkerhet.

- Et hardt slag

Sintef Ocean har så langt investert 205 millioner kroner for å realisere prosjektet. Det har man gjort for å hjelpe regjering og nasjon, sier administrerende direktør Johansen.

Han legger ikke skjul på at det blir utfordrende situasjon å håndtere dersom kuttet vedtas i Stortinget.

- Det blir et hardt slag. Det vil naturligvis få konsekvenser for driftsresultatet, men ikke for antall ansatte. Likevel – om dette blir stående vil det virke betydelig inn på vår evne til å satse på forskning innen grønn omstilling. Derfor er dette først og fremst ille for nasjonen, sier Johansen.

- Hva gjør dere nå?

- Vi fortsetter som planlagt. Vi har startet en flytteprosess, anskaffet en bygning hvor ansatte er lokalisert i en mellomfase, blant annet må det investeres i nødvendig utstyr for 75 millioner kroner, disse er inkludert i de 250 millionene. Dette er investeringer vi uansett tar, slår han fast.

I likhet mede Bolland er Johansens innstilling at dette er ikke over før det er over.

- Vi setter vår lit til at stortingspolitikerne skjønner hva landet behøver.

Vedum: - Må se på kostnadene

Under sin pressekonferanse for å legge fram revidert nasjonalbudsjett nevnte finansminister Trygve Slagsvold Vedum en rekke store byggeprosjekt man nå velger å kutte i.

- Når det gjelder Ocean Space Centre må vi gå gjennom kostnadene og se om vi kan få gjort det billigere. Vi skal komme tilbake til det i statsbudsjettet for høsten. Vi skal senest ha oppstart i 2025, men vi vil ha en ekstra runde, sa Vedum.

Trekker tilbake 400 millioner

Regjeringen begrunner forslaget med hensyn til de overordnede budsjettrammer, press i økonomien, og bekymring for byggekostnader og overskridelser.

Det er kun uker siden oppdragsbrevet ble mottatt. og bare noen måneder siden Stortinget vedtok å finansiere og starte opp OSC. Planlagt byggestart var august 2022. Det er utført et omfattende planleggingsarbeid, Sintef Ocean har flyttet i midlertidige lokaler og NTNU er i ferd med å flytte over i disse dager.  

I første omgang innebærer forslaget at oppstartsbevilgingen for 2022 trekkes tilbake. Dette omfatter de midlene som hittil ikke er brukt, drøyt 400 av 500 millioner, ifølge en melding på Innsida.

Det er Stortinget som vedtar revidert nasjonalbudsjett en gang mellom 15.-20. juni.