Studentenes rettigheter skal styrkes

Regjeringen foreslår å endre universitets- og høyskoleloven for å styrke studentenes rettigheter.

- Vi må ha et lovverk som sikrer at studenter både har gode permisjonsordninger og får den tilretteleggingen de skal ha, sier forsknings- og utdanningsminister Henrik Åsheim.
Publisert Sist oppdatert

Målet er også å gjøre det enda tydeligere hva studentene kan forvente av tilrettelegging fra universitetene og høyskolene.

Myndighetene vil blant annet lovfeste studenters rett til permisjon fra studiene i forbindelse med førstegangstjeneste, sykdom, graviditet, fødsel og omsorg for barn og andre tungtveiende grunner.

– Studenter som av ulike årsaker trenger tilrettelegging fra studiestedet sitt, kan fort oppleve å bli veldig små i et stort system. Vi må ha et lovverk som sikrer at studenter både har gode permisjonsordninger og får den tilretteleggingen de skal ha. Derfor foreslår vi blant annet å lovfeste retten til å få permisjon fra studiene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

I lovforslaget er det også presisert at institusjonene skal sørge for god faglig oppfølging av studentene. For alle studenter som er tatt opp til studier på 60 studiepoeng eller mer, skal institusjonen utarbeide en utdanningsplan i samarbeid med studenten. Utdanningsplanen skal være et hjelpemiddel for å gjennomføre studiet.

Forslaget er sendt på høring med svarfrist 1. september.