Her river Tjora EY-rapporten i stykker

- Rapporten er det største makkverket jeg noen gang har lest, sa styremedlem Aksel Tjora og rev resolutt rapporten i biter.

Aksel Tjora, styremøte 6. juni 2019
Publisert Sist oppdatert

Det var amper stemning da styret skulle kommentere konsulentrapporten fra EY. Rapporten peker på hvilke tjenester NTNU bør kutte i årene framover som følge av regjeringas avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform.

LES OGSÅ: Konsulenter mener NTNU kan kutte 364 årsverk

Tjora var sint og sparte ikke på kruttet:

- Det er en farse. Mine kolleger lo rått, dette er visvas. At NTNU har betalt for dette er bare trist. Hovedfilosofien er at vi skal gjøre mer av alt for en lavere kostnad. Vi skal bli en pølsefabrikk, selge det som kan selges på et marked. Rapporten står til stryk, tordnet han.

På spørsmål om hva rapporten har kostet NTNU, var svaret fra ledelsen 1,3 millioner pluss moms.

Styremedlem Tim Torvatn var sterkt kritisk til at rapporten var sendt ut i organisasjonen og mente det allerede var gjort stor skade. Bestillinga om å korrigere faktagrunnlaget var uklar og rapporten ureflektert, med en ekstern kritikk av organisasjonen som er hard, mente han.

- Ledelsen har bestilt en rapport fra et konsulentselskap som ikke aner hva vi holder på med, sa han.

Kristin Melum Eide reagerte på at EY hadde ei lang liste over hvem som hadde bidratt til rapporten. Ingen av dem var vitenskapelige ansatte, midlertidig ansatte og studenter. 

Sigrid Rønneberg hadde lest rapporten, forsikret hun, og var mer forsonlig til den.

- Vi blir i hvert fall utfordret. Det er kanskje noe i det å få noen til å se oss utenfra, til å se på det vi selv ikke ser, argumenterte hun.

Gunnar Bovim presiserte at ABE-kuttet ikke er noe NTNU har bedt om, og at universitetet i årene framover må være forberedt på kutt fra sentralt hold.

- Når vi har spurt organisasjonen hva vi skal gjøre framover, så er det ikke flust med ideer. Vi trenger større idetilfang og bestillinga av rapporten var et forsøk på dette. Vi tar med oss tilbakemeldingene fra styret om rapporten, sa han.

Bovims kommentar fikk igjen Kjersti Møller til å reagere:

- Det er vondt å høre at vi får signaler om at det ikke har vært tilfang av ideer til hvordan vi skal møte effektiviseringskravet. Det kom mange innspill til Børresen-utvalget. Det er ikke ett av inspillene i EY-rapporten som du ikke finner mye bedre utrykt i Børresen-rapporten.

LES OGSÅ: NTNU har kuttet 170 millioner kroner

LES OGSÅ: NTNU kan miste 500 millioner