HF-prosjekter får 9 millioner

To prosjekter ved Det humanistiske fakultet bevilges ni millioner fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Pengedryss. - Nå er vi svært, svært glade, konstaterer Nora B. Kulset, leder ved Institutt for musikk.
Publisert Sist oppdatert

HK-DIR, som er forkortelsen for det nye direktoratet, gir totalt 9,1 millioner kroner til prosjektene «Universitetskulturskoleprosjektet» (UniKuP) ved Institutt for musikk og «Museum, samfunn, deltakelse – grunnutdanning for noen – etter- og videreutdanning for andre» ved Institutt for historiske og klassiske studier (IHK), melder NTNUs intranett Innsida

Institutt for musikk får med det realisert sitt prosjekt om kulturskoler, mens Institutt for historiske og klassiske studier vil forske på museenes endrede funksjon i samfunnet.

HK-DIR lyste ut 84 millioner kroner til prosjekter som styrker utdanningenes arbeidsrelevans, studentenes læring og møter arbeidslivets behov.

Midlene fordeles slik:

«Universitetskulturskole-prosjektet» (UniKuP) ved Institutt for musikk får 5 millioner kroner i prosjektstøtte.

Prosjektet «Museum, samfunn, deltakelse – grunnutdanning for noen – etter- og videreutdanning for andre» ved Institutt for historiske og klassiske studier får 4,1 millioner kroner i prosjektstøtte.

– Nå er vi svært, svært glade! Disse midlene gjør at prosjektet nå kan realiseres, sier en fornøyd instituttleder Nora Bilalovic Kulset ved Institutt for musikk til Innsida.

Tilslaget på prosjektsøknaden er også en bekreftelse for Kulset at direktoratet ser betydningen av et samarbeid der prosjektdeltakerne kan forske på kulturskolen og på kompetansen til de som jobber der.