Deler ut 178 millioner til akademisk samarbeid med utviklingsland

26 prosjekt mellom norske institusjoner og det globale sør får midler. Fem av dem er NTNU-prosjekter.

Målet med utdelingen er økt kvalitet på utdanningen både i Norge og i utviklingslandene det samarbeides med, sier statsråd Ola Borten Moe i pressemeldingen.
Målet med utdelingen er økt kvalitet på utdanningen både i Norge og i utviklingslandene det samarbeides med, sier statsråd Ola Borten Moe i pressemeldingen.
Publisert Sist oppdatert

- Gjennom langsiktig akademisk samarbeid og gjensidig studentutveksling er målet å øke kvaliteten på utdanningen, både her hjemme og ved partnerinstitusjonene i utviklingsland, og det skal pengene som nå er fordelt bidra til, sier Ola Borten Moe, statsråd for forskning og høyere utdanning, i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Pengene deles ut av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennom Norpart-programmet (Norsk partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid).

Totalt er det 26 prosjekt mellom norske utdanningsinstitusjoner og partnere i land i det globale sør som er tildelt midler. Fem av dem er NTNU-prosjekter.

- Vi trenger kunnskapsbaserte løsninger for å nå bærekraftsmålene. Skal vi klare den kraftprøvene det er, må vi sikre maksimal kapasitet også i sør slik at de kan finne lokale løsninger som fungerer. Det grønne skiftet er avhengig av at vi kraftsamler de gode ressursene, og det gjør vi ved å koble kloke akademiske miljøer på tvers av landegrenser og fagmiljøer, sier statsråd for utvikling i Utenriksdepartementet Anne Beathe Tvinnereim i pressemeldingen.

Totalt var det 150 prosjekter som søkte om midler i denne utlysningsrunden, noe som ifølge Kunnskapsdepartementet er bortimot dobbelt så mange som sist det ble utlyst slike midler i 2018.

Fellesnevneren for prosjektene som har fått midler er ifølge pressemeldingen at de styrker partnerskapet for høyere utdanning mellom Norge og partnerlandene, at de øker kvaliteten og internasjonaliseringen, at de utvikler og gjennomfører felles utdanningsaktiviteter og at de øker studentutvekslingen mellom Norge og partnerlandene.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.