Styrevalget:

Krogstie og Aune får ikke lov til å være kandidater til NTNU-styret

Begge er instituttledere og dermed ikke valgbare.

To ut av rekka går: John Krogstie og Margrethe Aune ble først godkjent som styrekandidater, men så oppdaget valgstyret at de ikke er valgbare siden de i dag er instituttledere.
To ut av rekka går: John Krogstie og Margrethe Aune ble først godkjent som styrekandidater, men så oppdaget valgstyret at de ikke er valgbare siden de i dag er instituttledere.
Publisert Sist oppdatert

Både Margrethe Aune og John Krogstie begynte å komme i valgkampmodus da de fikk den sure beskjeden mandag ettermiddag.

- Det er dumt at det ikke ble avklart tidligere, men dette er ingen krise for meg. Jeg har brukt noen timer på dette, men det er uansett fint å få sette ord på hva jeg tenker, sier Aune til Universitetsavisa.

Begge er sittende instituttledere, men går av som ledere til sommeren. Men siden de innehar lederjobbene nå, er de ikke valgbare i henhold til valgreglementet:

§ 4 nr 3b «Følgende personer i lederstillinger: Rektor, dekaner med stedfortreder, og instituttledere er ikke valgbare til styret eller fakultetsstyret»

Ifølge Kristin Wergeland Brekke i valgssekretariatet gikk de «under radaren i første kandidatsjekk.»

Margrethe Aune tar det hele med godt humør. Samtidig har hun brukt mye tid på å tenke og skrive, blant annet til en kommende presentasjon i UA av alle styrekandidatene.

- Jeg er ikke sint, men noen burde jo ha sett at dette sto i reglementet. Men alle må ha lov til å tabbe seg litt ut innimellom. Det sureste er kanskje at det jeg skrev til UA nå ikke blir noe av, sier hun.

Det er valgstyret som ser til at valget foregår i tråd med NTNUs valgreglement. Her sitter blant andre organisasjonsdirektør Ida Munkeby, som er leder, og Sturla Søpstad, leder av NTL ved NTNU.

Alle styrekandidatene blant de faste vitenskapelige ansatte ble kunngjort fredag 5. mars. Mandag 15. mars fikk Krogstie og Aune beskjed om at de ikke har anledning til å stille til styrevalget. Selve valget foregår 22.-24. mars.

Margrethe Aune er instituttleder ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier. John Krogstie leder Institutt for datateknologi og informatikk.

Grenser for prosesser

I kandidatpresentasjonen til UA, som nå aldri blir publisert, skrev Margrethe Aune blant annet:

«Jeg tror det er viktig å bli bedre på å samspille med endring nedenfra – det er svært mye arbeidslyst, kreativitet og endringsvilje hos de vitenskapelig ansatte, men det er grenser for hvor mange prosesser man skal involveres i før alt blir en slit og en plikt. Derfor gjelder det å begrense mengden endringsprosesser og sørge for at endringskrav følges av mer ressurser. Det handler om å gi instituttene handlingsrom både økonomisk og med hensyn til tid. Og ikke minst, er jeg opptatt av at vi lærer av tidligere prosesser. Det er viktig at endringskrav er forankret i tidligere erfaringer – det være seg negative eller positive. Det er også viktig å få tid nok til å drøfte hensikten med nye tiltak, gjennomføre disse og evaluere effektene.»

Universitetsavisa har ikke lyktes i å komme i kontakt med John Krogstie.

Han nevnte i sin presentasjon at han ønsker å bidra til at ulike deler av organisasjonen samarbeider godt på tvers av vanlige skillelinjer der det er hensiktsmessig. Dette for at ansatte skal levere god undervisning og forskning.

I utgangspunktet var det 20 kandidater som ønsket å stille til styrevalget for de faste ansatte. Nå er de to færre. I tillegg er det fem kandidater som stiller for de midlertidig ansatte.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.