Styrevalget:

Ingrid Bouwer Utne

Utne mener det er grunn til å stille spørsmål om den sentrale ledelse og administrasjon forstår hvilke behov ansatte har for å kunne gjøre en god jobb.

Ingrid Bouwer Utne er professor ved Institutt for marin teknikk.
Ingrid Bouwer Utne er professor ved Institutt for marin teknikk.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har stilt alle styrekandidatene tre spørsmål, slik at de får presentert seg for velgerne. Valget skjer 22.-24. mars.

Her finner du samlesiden med alle svarene.

Her svarer Ingrid Bouwer Utne, som er en av kandidatene til NTNUs styre for de faste vitenskapelig ansatte.

1) Hvorfor ønsker du å sitte i NTNUs styre?

Jeg har bred erfaring fra grunnforskning og anvendt forskning og jobber tverrfaglig både nasjonalt og internasjonalt. Jeg underviser studenter i fag på bachelor, master og ph.d.-nivå, og veileder master-, doktorgradsstudenter og post doc. Jeg har tidligere også vært styremedlem på IV-fakultetet og har erfaring fra styrearbeid.

Samlet har jeg derfor stor innsikt i NTNU sin kjernevirksomhet og ser at vi fremover står foran store og spennende eksterne muligheter, men også krevende interne utfordringer. Jeg ønsker å sitte i styret fordi jeg vil bidra til at NTNU håndterer disse utfordringene på best mulig måte slik at vi sikrer at vår forskning og undervisning holder et høyt internasjonalt nivå.

2) Nevn noen av sakene du brenner for?

Det grønne skiftet krever at NTNU bidrar med kunnskap og løsninger til samfunnet som kan redusere vår oljeavhengighet og utvikle bærekraftige virksomheter. Våre mange dyktige fagmiljø, tverrfaglige og teknologiske profil gir oss et veldig godt utgangspunkt for dette.

Store byggeprosjekter fremover, ringvirkningene av pandemi og fusjon, samt tidstyver i arbeidshverdagen gjør at vi risikerer at fokuset på NTNU i årene som kommer kan bli vel stort på indre anliggender.

Pandemien gjør at vi i lang tid fremover vil måtte håndtere alvorlige konsekvenser knyttet til redusert læringsutbytte og kvalitet, frafall blant studenter, forsinket progresjon i studier og forskning, og redusert internasjonalisering. Vi må fortsette arbeidet med å integrere «nye og gamle» miljø slik at vi kan hente ut positive gevinster av fusjonen. Campus-prosjektet og Ocean Space Center er store og krevende prosjekter som vi må sørge for gir oss gode muligheter for tverrfaglig forskning og undervisning.

Arbeidshverdagen til oss vitenskapelig ansatte preges i for stor grad av at viktige verktøy og løsninger (som Blackboard og Inspera) enten ikke dekker våre behov eller rett og slett mangler (hvorfor har vi f.eks. ikke et prosjektlederverktøy?). Det er grunn til å stille spørsmål om den sentrale ledelse og administrasjon forstår hvilke behov vi har for å kunne gjøre en god jobb.

De interne utfordringene kan føre til at vi sakker akterut som en viktig kunnskapsleverandør til det grønne skiftet og taper status og anseelse nasjonalt og internasjonalt. Dette kan vi rett og slett ikke tillate. Det er derfor viktig å bygge en god og tverrfaglig forskningskultur og at vi deltar på både nasjonale og internasjonale arenaer.

3) Hvorfor skal ansatte stemme på deg?

Mitt fagfelt er sikkerhet og risikostyring i marin virksomhet. Dette krever blant annet systemkunnskap og en tverrfaglig tilnærming til komplekse problemstillinger, noe som betyr at jeg samarbeider med ulike fagmiljøer på NTNU, både tekniske og samfunnsfaglige, inkl. tidligere HIST, Ålesund og Gjøvik.

Jeg er forsker i en SFF, nestleder i en SFI med stor næringslivsdeltakelse, jeg har erfaring med prosjektledelse fra både forsker- og industriprosjekter og et tett internasjonalt samarbeid med fremragende fagmiljø.

Med min brede erfaring innenfor både undervisning og forskning, store kontaktflate mot ulike deler av NTNU og tverrfaglige kompetanse vil jeg bidra til at styret fokuserer på løsninger som håndterer de eksterne og interne utfordringene, slik at NTNU i større grad oppfyller vårt samfunnsoppdrag og bidrar til kunnskap for en bedre verden.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.