Ytring

Internasjonalt kunnskapssamarbeid har aldri vært viktigere enn akkurat nå

Den 6. og 7. desember arrangerer vi for andre gang en internasjonaliseringskonferanse ved NTNU. Hvorfor gjør vi det? Svaret er enkelt.

- NTNU kan som forsknings-, innovasjons- og utdanningsaktør spille en viktig rolle, sammen med nasjonale og internasjonale partnere fra universiteter, offentlig og privat sektor, skriver Thakur og Grande.
Publisert

NTNU Internationalization Conference 2022: Rethinking international knowledge cooperation in a changing world

Verden står overfor utfordringer av dimensjoner, utfordringer som er godt kjente for oss alle, som er globale, og som bare kan løses gjennom internasjonalt samarbeid.

Det er også uomtvistelig at kunnskapsbaserte løsninger er avgjørende for en bærekraftig framtid. NTNU kan som forsknings-, innovasjons- og utdanningsaktør spille en viktig rolle, sammen med nasjonale og internasjonale partnere fra universiteter, offentlig og privat sektor.

Under konferansen vil noen av våre fremste internasjonalister fortelle hvordan de har gått fram og driver sitt internasjonale engasjement. Vi skal diskutere vår deltakelse på den europeiske arenaen og globalt, i samarbeid med universiteter, offentlig sektor og næringsliv. Andre viktige tema er internasjonale utvekslingsopphold for våre studenter og forskningsopphold for ansatte, den internasjonale dimensjonen i utdanningene våre og NTNUs samarbeid med lav- og mellominntektsland.

Vi skal også diskutere nye utfordringer i internasjonalt samarbeid, blant annet som resultat av den geopolitiske situasjonen verden befinner seg i. Det har fått omfattende oppmerksomhet i pressen i det siste, og er noe vi ved NTNU må forholde oss aktivt til.

Vi avslutter konferansen med en sesjon om kulturelt mangfold og inkludering, et uhyre viktig tema for oss ved NTNU nå og framover.

Tirsdag ettermiddag 6. desember hedrer vi en ansatt når vi deler ut NTNUs Internasjonaliseringspris 2022.

Konferansen er en fysisk konferanse som foregår hovedsakelig på NTNU i Trondheim, på Campus Gløshaugen. Det blir også en sesjon ved NTNU i Ålesund, samt strømming av plenumssesjoner fra Gløshaugen til både NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund.

Konferansen går i sin helhet på engelsk for å inkludere alle våre ansatte.

Vi håper mange kollegaer benytter anledningen til å komme sammen de to dagene konferansen varer for å snakke om hvordan vi gjennom internasjonalt samarbeid kan drive kunnskapsutviklingen videre, utvikle løsninger og teknologier som verden trenger og utdanne de menneskene som skal gjennomføre de endringene som er helt nødvendige.

Aldri har NTNUs visjon vært riktigere enn nå.

Kunnskap for en bedre verden!

Vi håper å se dere 6. - 7. desember.