Seks av ti lærere har tatt elever i juks med kunstig intelligens

Halvparten sier de vurderer elevene på nye måter etter at KI kom inn i skolen

I undersøkelsen Opion har utført på oppdrag fra Utdanningsnytt svarer seks av ti lærere at de har tatt elever i juks ved bruk av KI
Publisert

Seks av ti lærere sier en undersøkelse at de har tatt elever i juks ved bruk av kunstig intelligens (KI). Halvparten sier de vurderer elevene på nye måter etter at KI kom inn i skolen.

Det viser en undersøkelse Opinion har utført på oppdrag fra Utdanningsnytt.

Vel 1200 lærere, som underviser i forskjellige typer videregående skoler, har svart på undersøkelsen. Holdningene til kunstig intelligens spriker blant pedagogene.

KI har endret måten lærerne jobber på

Tre av ti sier de er positive til bruk av kunstig intelligens i utdanning. Like mange er negative. Likevel sier seks av ti lærere at de har tatt i bruk kunstig intelligens i jobben. Mange forteller at de har endret måten de jobber på. Tre av ti sier også at de gir andre lekser enn før.

Lærer Tom Vidar Moen Olsen ved Hammerfest videregående skole sier at han rett og slett har sluttet å gi karakterer på hjemmearbeid. Inntil han får et verktøy der han kan stenge kunstig intelligens ute av klasserommet, har han valgt å slå av PC-ene. Elevene hans får nå kun bruke penn og papir.

– Jeg er klar over at det vanskeliggjør enkelte ting, sånn som redigering av tekst, men det er et valg jeg har tatt fram til vi får andre løsninger på plass, sier Olsen til Utdanningsnytt.

– Kunnskapsdannelsen skjer når du skriver, så det er mer læring i det enn å punche spørsmålet inn på nett for å få et svar du limer inn. I det finnes ingen læring, sier han.

Følg UA på Facebook og Instagram.