Samfundet åpner for første gang for digitale avstemninger

Elektronisk avstemning har vært etterspurt flere ganger på Samfundet før, men er alltid blitt avvist. Fram til nå.

-Om det funker veldig bra så får vi ta en vurdering på om dette kan være en permanent løsning, sier Karen Mjør.
Publisert

For første gang i historien skal Studentersamfundet gjennomføre sine valg digitalt. Valg på Studentersamfundet har fram til koronapandemien blitt gjennomført som fysiske urnevalg og forslag på å gå over til digitale valg har i lang tid blitt møtt med motstand. Nå har det blitt den eneste reelle muligheten.

Det er mange valg i tiden framover som må gjennomføres for at organisasjonen skal kunne gå videre. Vi må få vedtak om Nybygg for at det ikke skal stoppe opp. Vi skal velge ny leder for Samfundet. Neste ISFiT hadde fort blitt utsatt om vi ikke får valgt ny leder dette semesteret, forteller leder ved Studentersamfundet, Karen Mjør.

Hun forteller at det har tidligere vært noen innvendinger mot tryggheten til et digitalt valgsystem, men at de nå har tillit til at det internt utviklede systemet vil være trygt. Likevel anses dette foreløpig som kun en midlertidig løsning. Ambisjonen er å gå tilbake til tradisjonelt urnevalg.

-Om det funker veldig bra så får vi ta en vurdering på om dette kan være en permanent løsning, sier Mjør.

Spørsmålet om elektronisk avstemning har vært opp til debatt flere ganger i Studentersamfundets storsal. Senest i mars 2020, akkurat i startfasen av koronapandemien publiserte Under Dusken et debattinnlegg fra student Nikolay Elven, som etterspurte en digital løsning etter studenter på Øya ikke fikk delta på valg av Samfundetleder på grunn av frykt for smitte.

Kun vært i utvikling siden jul

- Det er alltid en viss risiko ved digitale valg, sier Magne Mæhre.

Magne Mæhre er nestleder i Samfundets Finansstyre og har vært med på å kvalitetssikre systemet. Han har også en mastergrad i utvikling av sikker programvare og 25 års erfaring fra bransjen. I tillegg har han vært stemmestyreleder ved et valgsted i Trondheim i 20 år. Han sier at de anser valgordningen som trygg nok under omstendighetene.

- Det er alltid en viss risiko ved digitale valg. I IT-Komiteen ved Samfundet er det mange som kan mye om digitale valg og kjenner godt til svakhetene. Derfor har det vært en del motstand mot dette tidligere. Akkurat nå er vi likevel i en spesiell situasjon der det viktigste er å få gjennomført valg, forklarer Mæhre.

Det nye systemet har ikke vært under utvikling lenge. Selv om man lenge har lekt med tanken om denne typen systemer er det først da smitten steg i jula at man begynte utviklingen av systemet. Selv om det har vært nødvendig å få i stand et system slik at man kan videreføre nybyggprosessen mener Mæhre det ikke har vært et hasteprosjekt.

- Dette er ikke et veldig komplisert system og vi har gått nøye gjennom det. Man foretar jo en utredning av hva som er risiko og hva som er konsekvens, begge er ganske lave her, sier Mæhre.

Sånn det er nå er det bare i veldig kort tid at data om hvem som har stemt og hva de er stemt befinner seg på samme sted. Dette gjør at om noen skulle forsøke å kompromittere valget så er det svært usannsynlig at man vil finne ut hva medlemmer av Samfundet har stemt. Selv i verste fall, om man skulle fått et målrettet angrep forteller Mæhre at dette vil kunne oppdages og det antakeligvis ikke ville skjedd noe verre enn et omvalg.

- Systemet er koblet opp mot våre allerede eksisterende medlemsoversikter, så det henter heller ikke inn noen nye personopplysninger annet enn at du har stemt.

Elektroniske valg kan utfordre tillit

Både Mæhre og Mjør er enige i at dette senker terskelen for å delta på valg. At det kan være flere som bare kommer innom for å stemme på venner som stiller til ledervalg uten å delta på utspørring er en aktuell problemstilling, men en Samfundet allerede har fra før.

- Dette skjer på fysiske valg også, at folk løper inn i siste liten for å stemme på vennene sine. Alle som stemmer har selv ansvar for å sette seg inn i saken. Dette problemet er nok umulig å løse fullstendig uansett, sier Mjør.

Mæhre forteller at et problem som ofte pekes på ved digitale valg er at det kan gå utover valgets legitimitet og at det senker tilliten.

- Alle skjønner hvordan et urnevalg foregår og du kan se mye mer av prosessen. Et elektronisk valg er litt mer mystisk og krever en stor tillit til de som har utviklet systemet, sier han.

Mjør er spent på om det er noe som vil påvirke tilliten.

- Vi håper at folk gir oss masse tilbakemeldinger på hvordan det fungerer.

Mæhre sier det til syvende og sist ikke finnes noe valgsystem som er 100 prosent sikkert.

- Om du virkelig vil er det ingen som kan stoppe deg fra å kaste en fyrstikk i valgurnen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.