- Det blir et krevende styremøte

Sakslisten er lang, og sakene tunge, når NTNU-styret møtes torsdag.

Kjersti Møller, her avbildet under et godt gammeldags fysisk styremøte i 2016, tror torsdagens styremøte vil bli krevende.
Kjersti Møller, her avbildet under et godt gammeldags fysisk styremøte i 2016, tror torsdagens styremøte vil bli krevende.
Publisert

Når NTNU-styret samles digitalt torsdag er det intet mindre enn ti styresaker og fire orienteringer som står på dagsorden.

- Det er mange saker på styremøtet?

- Ja, det er en av grunnene til at jeg egentlig ikke har tid til å snakke med deg, svarer styrerepresentant Kristin Melum Eide.

- Det er enkelte av sakene som er satt opp på de neste styremøtene som vi har fått tilbud om å ikke behandle før sommeren, men det kommer til å bli store utskiftinger i styret til høsten, og det er en del saker som krever at en ser og kjenner de lange linjene, forklarer Eide.

Selv har hun sittet i sine to tilmålte perioder og er derfor ute av NTNU-styret når høstsemesteret starter. Det samme gjelder sittende styreleder Nils Kristian Nakstad. I tillegg sitter representantene valgt inn både fra studentene og de midlertidige ansatte bare for ett år av gangen.

- Så da vil det være en stor fordel å behandle en del saker som krever litt historikk og et kontinuitetsblikk nå. Men jeg ser vel egentlig for meg at vi må ta inn noen reservedatoer for å få kabalen til å gå opp dette semesteret, sier Eide og legger til at hun tror de skal klare å komme gjennom sakslisten i løpet av den oppsatte tiden.

- Men da må vi være disiplinerte.

Også representant Kjersti Møller tror de skal klare å komme gjennom sakslisten, men:

- Det blir et krevende møte med mange viktige saker, sier hun.

På listen finner en blant annet en sak om medvirkning ved NTNU, en om gjenopprettingsarbeidet ved gamle Institutt for historiske studier og riksrevisjonens beretning. Totalt ender sakspapirene på 447 sider, og da er ikke saken om riksrevisjonens beretning, som er unntatt offentlighet, medregnet.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.