Regjeringen vil ta en ny runde om ny pensjonsmodell

Regjeringen skal se på pensjonsmodellen på nytt, men ved NTNU tør de ikke budsjettere med at de får igjen de 153 millionene de har tapt slik det står nå.

Den nye regjeringen vil se på Solberg-regjeringens planlagte innføring av ny pensjonsmodell på nytt.
Publisert

Da Solberg-regjeringen la frem sitt siste forslag til statsbudsjett før de gikk av i høst var det et punkt som fikk flere i UH-sektoren til å reagere, og det var innføringen av ny pensjonsmodell.

Regjeringen hadde brukt feil tall i sin utregning av pensjonskostnader med ny modell, mente flere. Resultatet var at en endring som skulle være budsjettnøytral ville gi sektoren «et skjult kutt på hele 615 millioner kroner», ifølge Universitets- og høgskolerådets økonomer. NTNU beregnet omleggingen til å koste dem 153 millioner kroner.

Feilen bunner ut i at også pensjonskostnadene til eksternt finansierte ansatte er tatt med i beregningen, noe både NTNU og UHR mener gir en for høy sats når pensjonskostander skal regnes ut.

I et brev til NTNU bekrefter Kunnskapsdepartementet at eksternt finansierte ansatte også er med i regnestykket. De skriver også at de venter på en ny vurdering fra Finansdepartementet.

Den foreløpige enden på visen blir altså en ny vurdering fra troikaen Finansdepartemenntet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, som vil komme tilbake til eventuelle justeringer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

- Det er et steg i rett retning at de nå har åpnet for å se på det på nytt, men vi tør ikke planlegge med noe annet enn de rammene vi allerede har fått tildelt, sier Knut Aspås, avdelingsdirektør for Avdeling for virksomhetsstyring ved NTNU.

- Vi vet jo ikke om det blir endringer eller ikke i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai, og om det blir endringer vet vi heller ikke om de får budsjettkonsekvens allerede i 2022.