NTNU mener ny pensjonsmodell vil koste dem 153 millioner i året

Solberg-regjeringen omtalte ny pensjonsmodell som budsjettnøytral, men NTNU har regnet seg frem til at den vil føre til et årlig kutt på 153 millioner. - Et betydelig beløp, sier direktør.

NTNU mener feil premisser legges til grunn. Dermed blir endringer som skulle vært budsjettnøytrale, heller en betydelig svekking av universitetets budsjett.
Publisert Sist oppdatert

- Sektoren trodde at kuttene vi måtte håndtere var på i overkant av 300 millioner kroner, men så kom denne beregningen fra våre økonomer som har skapt sterke reaksjoner i sektoren, sier Sunniva Whittaker, styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR) i en pressemelding.

Regnestykket økonomene har gjort viser at endringen i pensjonsmodell fører til «et skjult kutt på hele 615 millioner kroner», mens Solberg-regjeringen i sitt budsjettforslag ifølge UHR hevdet at endringen av pensjonsmodell ville være budsjettnøytral.

- Det har ikke vært omtalt på normal måte i budsjettfremlegget, og vi står dermed med det som totalt er et milliardkutt kamuflert som et kutt på over 300 millioner. Dette er dramatisk, sier Whittaker i pressemeldingen.

153 millioner ved NTNU

Også ved NTNU har de regnet på hva endringen i pensjonsmodell vil utgjøre.

- Ut ifra våre beregninger har vi fått et kutt som er 153 millioner for høyt i forhold til det det burde vært dersom endringen av pensjonsmodell skulle være budsjettnøytral slik det står i budsjettforslaget. 153 millioner er et betydelig beløp for NTNU, sier Knut Aspås, avdelingsdirektør for Avdeling for virksomhetsstyring ved NTNU.

Han forteller at de i slutten av oktober sendte et brev til Kunnskapsdepartementet med sine ankepunkter mot endringene, ankepunkt som sammenfaller med UHR sine.

- Vi mener det legges feil premisser til grunn. Dermed blir endringer som skulle vært budsjettnøytrale heller en betydelig svekking av vårt budsjett om det ikke gjøres noe med det, sier Aspås.

Mener feil pensjonssats er brukt

UHR skriver at de 615 millionene tilsvarer hele budsjettet til Norges handelshøyskole, eller rundt 1500 studieplasser i sykepleie.

Forskjellen mellom den avtroppede regjeringens beskrivelse av endringen som budsjettnøytral og UHRs konklusjon om at den fører til en ekstrakostnad har utgangspunkt i at Solberg-regjeringen i budsjettforslaget brukte en fiktiv sats på 15,1 prosent i sine utregninger, mens UHR brukte den faktiske satsen fra 2021 som var på 12,9 prosent, skriver rådet videre.

- Vi kan ikke ha en situasjon der politikerne justerer opp ambisjonene, men justerer ned budsjettene. Skal Norge omstilles på kunnskapsinvesteringene opp, sier Whittaker.

Bekymringen for at den nye pensjonsmodellen ville koste universitetene dyrt ble luftet fra NTNUs side allerede dagen etter at Solberg-regjeringen hadde lagt frem sitt siste forslag til statsbudsjett.

I en artikkelen publisert av NTNU står det at «Rektor registrerer at omlegging til ny premiemodell for pensjon gir et betydelig trekk i bevilgningen for NTNU. Her legger rektor til grunn at omleggingen skal være budsjettnøytral for oss, slik at inntrekket tilsvarer det vi får i faktisk reduserte pensjonskostnader.»

Videre skrev NTNU at rektor har notert seg at beregninger gjort i Oslo og Bergen viser at dette ikke er tilfellet.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.