Ytring

«Når historien din ikke er din»

«Hva gjør det med egen integritet dersom det bildet som tegnes av meg i UA får stå helt uimotsagt,» spør kommunikasjonssjef Siv Anniken Røv i denne ytringen.

- Jeg informerte derfor NTNU-ledelsen i juni om at jeg planla å gå av med AFP i mars 2023, skriver Siv Anniken Røv.
Publisert

Hva er det som skjer når media velger sin egen vinkel? Når man ikke er kildekritisk, men værer sensasjon i stedet for å sjekke fakta? Jeg har gitt mange kommunikasjonsråd opp gjennom årene til ledere og medarbeidere som opplever tilsvarende situasjoner som jeg gjør nå. At media velger sin egen vinkel på en sak man ikke kjenner seg igjen i. Og at den som står midt oppe i det settes sjakk matt. At den historien som fortelles ikke er din historie. Er det klokt å ta til motmæle? Antagelig ikke. Dagens nyheter er morgendagens glemte saker. Men hva gjør det med egen integritet dersom det bildet som tegnes av meg i UA får stå helt uimotsagt?

Ja, jeg er kommunikasjonssjef på NTNU og har tatt initiativ til å omorganisere en stor avdeling slik at vi leverer enda bedre tjenester til NTNU-organisasjonen. Som i alle omorganiseringer er det noen som vil ha det slik som før, andre synes den nye måten å jobbe på er helt ok og noen er entusiastiske. Ikke alt går seg til i starten, og pandemien forutså ingen. Omorganiseringen skal evalueres av miljø utenfor avdelingen i løpet av høsten, og vi må helt sikkert gjøre endringer og tilpasninger.

Så tegner noen et bilde av at det er unormalt høy turnover ved avdelingen, og at dette skyldes omorganiseringen. At turnoveren er på linje med resten av arbeidslivet i Norge for denne type stillinger, er ikke interessant for UA. At det er holdt sluttsamtaler med alle, og at de fleste har andre personlige grunner for å slutte, er ikke interessant for UA. At noen misfornøyde er kritiske, er normalt. At flertallet ikke deler deres oppfatning er ikke interessant for UA.

Og innlegget til Tore Oksholen i går, der han antyder (men sier ikke rett ut) at jeg slutter på grunn av kritikken mot meg, er uvirkelig. For sannheten er ikke interessant for UA.

Jeg var nesten 61 år da jeg begynte ved NTNU i mars 2019. Min mann er et par år eldre enn meg og går av med pensjon neste år. Vi har hele tiden hatt en privat plan om å gå av samtidig. Jeg informerte derfor NTNU-ledelsen i juni om at jeg planla å gå av med AFP i mars 2023. Jeg mener det er rimelig at de er kjent med planen slik at NTNU kan begynne planleggingen med å rekruttere ny leder for Kommunikasjonsavdelingen. Så ble jeg sykmeldt. Som mange andre har jeg stått på for mye, for lenge og plutselig sa det stopp. Også ledere er mennesker og blir slitne. Jeg ba min leder Bjørn Haugstad om å vurdere å konstituere noen i min stilling slik at jeg kan slippe taket og bli frisk, og det gjorde han. At jeg sa fra om mine planer flere uker før UA publiserte sin sak om avdelingen er uinteressant for UA.

I går, umiddelbart etter publiseringen av Oksholens siste innlegg, fikk jeg følgende sms:

«Siv Anniken, som du vel veit har vi lagt ein kortsak om at du har bestemt deg for å slutte. Gjerne ta ein prat - on el off record, når du kjenner deg i form til det. Helsing Tore».

Nei takk Tore, det er for seint. Historien min er åpenbart ikke din. Den er ikke interessant for UA.

Siv Anniken 😊