UiO henter ikke hjem studenter fra Israel, NTNU har ingen i området

NTNU har ingen informasjon som tyder på at studenter eller ansatte er i Israel/Palestina. De som er fra området følges opp ved lokale enheter.

Røyk stiger opp etter israelske luftangrep i Gaza by, onsdag 11. oktober 2023.
Publisert Sist oppdatert

Etter Hamas lørdag gikk til angrep mot Israel og at Israel så erklærte krig har de norske universitetene prøvd å få oversikt over studenter og ansatte i de påvirkede områdene.

- UiO har ni studenter som befinner seg på studieopphold i Israel nå. De er der gjennom et samarbeid mellom Det teologiske fakultet og Det mosaiske trossamfund, skriver studiedirektør Hanna Ekeli i en e-post til Uniforum.

Det er Det teologiske fakultet som har ansvaret for det akademiske studiet, mens Det mosaiske trossamfund har ansvaret for opphold i Israel og USA. 

Ifølge studiedirektøren har fakultetet kontakt med studentene gjennom Det mosaiske trossamfund.

- Vi kommuniserer også med dem via læringsplattformen Canvas, og dekanen ved Det teologiske fakultetet har vært i kontakt med dem. De er alle gjort rede for og blir ivaretatt, sier Hanna Ekeli. 

Hun legger til at det per nå ikke er aktuelt å hente noen til Norge.

NTNU har utvekslingsavtale, men ingen studenter

NTNU har utvekslingsavtale med Bezalel Academy of Arts and Design i Jerusalem, der norske studenter blant annet kan studere foto, industriell design og arkitektur. 

Ifølge Anja Linge Valberg, seksjonssjef for Seksjon for opptak og internasjonale relasjoner, befinner ingen NTNU-studenter seg på utveksling i Israel per dags dato. 

Det finnes i alt 62 studiesteder for høyere utdanning i Israel. Av disse er det 9 universiteter og 53 høyskoler. 

Følger opp ansatte og studenter fra området

Tirsdag 10. oktober sendte Seksjon for beredskap og HMS ved NTNU ut en e-post til alle ansatte. I e-posten ber de enheter rapportere inn dersom de har ansatte i Israel/Palestina-regionen. 

- I forbindelse med situasjonen i Israel har NTNU gjennom sine verktøy per dags dato ikke informasjon som tilsier at vi verken har ansatte eller studenter i området, skriver seniorrådgiver Emil T.C. Holmen i Seksjon for HMS og beredskap i en e-post til Universitetsavisa.

Han forklarer at dette må verifiseres, som del av standard prosedyre i å kvalitetssikre informasjon. Derav mailen som ble sendt ut.

- Samtidig som vi ønsker å få verifisert om vi har ansatte og studenter i området, er det viktig for NTNU å ivareta ansatte og studenter fra området som befinner seg i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Disse blir fulgt opp ved enheten de tilhører, skriver Holmen.

UiO holder også fram arbeidet med å skaffe en oversikt over hvor mange ansatte som befinner seg i Israel og i de palestinske områdene i Gaza og på Vestbredden, får Uniforum opplyst.

Følg UA på Facebook og Instagram.