Formannskapet vedtok universitetsstenging

Mandag vedtok Trondheim kommune nye retningslinjer. Det inkluderte stengingen av universiteter.

Formannskapet i Trondheim behandlet mandag ny koronaforskrift.
Formannskapet i Trondheim behandlet mandag ny koronaforskrift.
Publisert Sist oppdatert

Formannskapet i Trondheim kommune behandlet mandag et forslag til ny koronaforskrift som blant annet inkluderte en stenging av universiter og høyskoler, forbud mot arrangementer og påbud om hjemmekontor.

Bakgrunnen er de økende smittetallene. Gjennom helgen ble ti personer ved NTNU bekreftet smittet av korona. Under møtet ble det sagt at det indiske viruset er på vei inn i studentmiljøet. Men dette var ikke bakgrunn for å stenge universitetene. Det ble sagt å være del av en større pakke som ikke går inn mot spesifikke virksomheter, men heller ønsker å minke kontaktflatene.

Under kan du lese ordlyden i delen av forskriften som omhandler campus og hjemmekontor i sin helhet. Forskriften åpner for å holde lesesaler og biblioteker åpent. Det er per nå ikke klart hva dette vil si for NTNU.

I forslaget skulle tiltakene vare til 15. juni. Men i formannskapet ble det modifisert til at tiltakene varer til 8. juni før de så vil ble evaluert på nytt.

§ 6 Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at de ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

§ 8 Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved kursaktivitet under studieforbund og Kompetanse pluss. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holdes åpent. Institusjonene kan gjøre unntak for kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjon i studiet.Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss. Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Powered by Labrador CMS