Lærerstudenter

Kun én prosent fikk A, hver tredje strøk

Det står dårlig til med mattekunnskapene hos de som vil bli lærere for de minste barna, viser resultatene fra nasjonal deleksamen.

- Dessverre er det fortsatt mye som tyder på at mange studenter ikke har tilegnet seg den kunnskapen de trenger i dette matematikkfaget, sier Nokuts direktør Kristin Vinje.
Publisert Sist oppdatert

PI slutten av november avla 694 grunnskolelærerstudenter for trinn 1–7 og 5–10 hver sin nasjonale deleksamen i matematikk. Nå er resultatene fra de to eksamenene klare, og de viser at det totalt var kun 1 % (8 studenter) som fikk karakteren A, og det var en strykprosent på 33 (231 studenter).

Et lyspunkt er at det er færre som stryker blant de som skal bli mattelærere for trinn 5–10.

– Det er ikke bra at så mange lærerstudenter fortsatt stryker på nasjonal deleksamen i matematikk. Men det er positivt at strykprosenten går litt ned hos de som studerer til grunnskolelærer 5–10 trinn, sier Nokut-direktør Kristin Vinje i en pressemelding.

Snittkarakter E

I denne studentgruppen finner vi de som ønsker å bli mattelærere i ungdomsskolen, og resultatene viser at om lag 20 prosent strøk, en nedgang på to prosentpoeng sammenliknet med november 2020. Men snittkarakteren ligger fortsatt på karakteren E, som betyr at de kun tilfredsstiller minimumskravene for å bestå.

Lite lystig lesning: Blant studentene for de yngste elevene strøk neasten 4 av 10 atudenter. Resultatene for GLU 5-10 trekker opp resultatet noe. Fortsatt ligger snittet på E, som betyr at de kun tilfredsstiller minimumskravene for å bestå.

Nasjonal deleksamen i matematikk baserer seg på et emne som gir fem studiepoeng og avholdes på forskjellige tidspunkt i studieløpet, avhengig av hvilken utdanningsinstitusjon studentene går på.

Les mer fra 2021: Svake resultater fra Nasjonal deleksamen for grunnskolelærerstudenter

Nasjonal deleksamen i matematikk gjennomføres to ganger i året, i mai og november. Det er omlag 1600 studenter, fordelt på 12 institusjoner og 22 studiesteder.

4 av 10 strøk

Det er flere studieprogrammer på grunnskolelærertrinn 1–7 som avholder ordinær eksamen på våren enn på høsten. Resultatene er gjennomgående noe dårligere i høstsemesteret, men noe av dette kan forklares med at det er flere konte-eksamener som avholdes på høsten. Å sammenligne tallene for vår og sommer direkte kan derfor være noe misvisende.

Vinje skulle likevel gjerne ha sett bedre resultater for disse studentene.

– I november 2020 fikk 32 prosent av studentene i denne studentgruppen strykkarakter, men på eksamen nå i høst var strykprosenten oppe i 38 prosent. Vi skulle gjerne sett at utviklingen var bedre, men dessverre er det fortsatt mye som tyder på at mange studenter ikke har tilegnet seg den kunnskapen de trenger i dette matematikkfaget. Vi håper utdanningsinstitusjonene vil bruke disse resultatene i det videre utviklingsarbeidet sitt, sier Kristin Vinje.