Nytt utvalg

Har ledet NTNU-styret, nå skal han løse denne «flaskehalsen»

Nytt utvalg skal foreslå en kompetansereform i arbeidslivet. Svein Richard Brandtzæg skal lede arbeidet.

Svein Richard Brandtzæg
Svein Richard Brandtzæg ble annonsert som erstatning for Per-Kristian Foss som NTNU-styreleder i 2013. Først i 2020 gikk den mangeårige lederen av.
Publisert Sist oppdatert

I dag har regjeringen satt ned et utvalg som skal utrede hvordan Norge skal lykkes med livslang læring i arbeidslivet. Utvalget består av partene i arbeidslivet og skal utrede hvordan de kan samarbeide om å tilby kompetanseutvikling for ansatte. Det melder Kunnskapsdepartementet.

Utvalget skal ledes av sivilingeniør, bedriftsøkonom og har doktor i kjemi, Svein Richard Brandtzæg. I tillegg til å være tidligere styreleder ved NTNU i seks og et halvt år, fram til han gikk av i 2020, har han blant annet vært konsernsjef i Norsk Hydro fra 2009 til 2019.

- I årene som kommer vil knapphet på både kompetanse og arbeidskraft være en av de viktigste flaskehalsene for å løse våre største samfunnsutfordringer, sier minister for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe.

Fakta

Utvalget skal utrede følgende punkter:

 • Muligheter og virkemidler for læring i arbeidslivet i Norge.
 • Hvordan kan det legges til rette for at det utvikles kostnadseffektive muligheter for utdanning og kompetanseutvikling av god kvalitet, tilpasset behovene i arbeidslivet?
 • Ulike modeller for å stimulere til etter- og videreutdanning.
 • Hvordan kan de tre partene legge enda bedre til rette for læring i arbeidslivet?
 • Hvordan kan det videreutvikles modeller for realkompetansevurdering og verdsetting av kompetanse utviklet i arbeidslivet?

Utvalget skal legge fram sin rapport 31. oktober 2024.

Kilde: KD

- Dette handler om hvordan vi skal organisere oss og systematisere et arbeidsliv som blir stadig mer kompetansedrevet. Vi er nødt til i større grad legge til rette for læring hele livet. Det må skje i et samspill mellom arbeidsgivere, arbeidstakere, universitet, høyskoler, fagskoler – og kanskje staten. Derfor er det avgjørende at vi har partene med oss på laget og jeg er veldig fornøyd med at Svein Richard Brandtzæg skal lede arbeidet, utdyper Borten Moe.

Utvalget skal utrede hvordan de tre partene i arbeidslivet kan legge bedre til rette for omstilling og læring. Arbeidsplassen som læringsarena blir et viktig punkt i arbeidet.

- Dette er et viktig arbeid som jeg gleder meg til å gå i gang med sammen med utvalgets medlemmer. Sammen med partene i arbeidslivet skal vi nå utrede spørsmål som har stor betydning for både arbeidsgivere, arbeidstakere og hele det norske samfunnet, sier utvalgsleder Brandtzæg.

Fakta

Dette er utvalgets øvrige medlemmer

 • LO-sekretær Trude Tinnlund, Fredrikstad
 • NHO: Advokat Gro Øien, Rælingen
 • YS: Nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen, Drammen
 • Spekter: Fagsjef Trond Bergene, Lillestrøm
 • KS: Avdelingsdirektør Bjarte Rørmark, Oslo
 • Virke: Fagsjef Kristine Bettum, Oslo
 • Akademikerne: Seniorrådgiver Joakim Østbye, Oslo
 • Unio: Fagsjef Eli-Karin Flagtvedt, Oslo
 • Kommunal- og distriktsdepartementet: Utredningsleder Turid Semb, Oslo