Samordna opptak

Studentopptaket: Høyeste kvinneandel på 14 år

63 264 søkere har fått tilbud om studieplass på sitt førstevalg i årets opptak. Ikke siden 2008 har det vært så mange kvinner som søker høyere utdanning.

Direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) Sveinung Skule poengterer at samfunnets behov for kompetanse vil ikke bli mindre fremover. Her på framleggingen av søkertallene for Samordna opptak tidligere i år.
Publisert

Nesten 105 000 søkere har fått tilbud om studieplass til høyere utdanning i år. Av disse har rundt 63 000 fått tilbud ved sitt førstevalg. Det betyr at tre av fem søkere nå er kommet inn på sitt førstevalg.

Ikke siden 2008 har det vært høyere andel kvinner som søker høyere utdanning. Ved årets opptak er kvinneandelen på 61,3 prosent.

– Vi ser at en betydelig høyere andel kvinner enn menn velger studieforberedende utdanningsprogram eller påbygg til studiekompetanse i videregående opplæring. Menn velger i større grad enn kvinner å ta en yrkesfaglig utdanning. Skal vi oppnå en jevnere kjønnsbalanse i høyere akademisk utdanning, må vi gjøre denne typen utdanning mer attraktiv for menn og samtidig gjøre fagutdanninger mer attraktive for kvinner, sier direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) Sveinung Skule i en pressemelding.

Nedgang i søkere

Helsefagene er en av utdanningene med et særlig høyt antall kvinner. I 2023 har hver femte søker fått et tilbud om å starte på en helseutdanning.

En stor andel av dette er sykepleierutdanningen. Totalt har over 7000 søkere fått tilbud om å begynne på sykeple. Dette utgjør nesten 7 prosent av alle som har fått et tilbud ved årets opptak.

– Samfunnets behov for kompetanse vil ikke bli mindre fremover. Vi vil ha stort behov for helsepersonell, lærere og personer med teknologiske fag i årene som kommer. Dette er store utdanningsområder der mange ønsker høyere utdanning, sier Skule i pressemeldingen.

Helsefag er fortsatt et av de utdanningstilbudene hvor flest har fått tilbud. Det er allikavel noe færre enn i 2022.

- Etter rekordhøy interesse for sykepleieutdanningen over flere år, har vi de siste årene sett en nedgang i antallet søkere og personer som får tilbud om studieplass. For å sikre nok kvalifiserte sykepleiere fremover, er det avgjørende at mange ønsker å starte på sykepleieutdanningen, spesielt i distriktene, forklarer Skule.

Størst prosentvis nedgang

Et annet kvinnedominert studie, lærerutdanningen, har vært preget av færre søkere over flere år.

Ved årets opptak er det nesten 20 prosent færre som har fått tilbud om å begynne på en slik utdanning enn det var i 2022.

Lærerutdanningen er med det utdanningsområdet som har størst prosentvis nedgang sammenlignet med i fjor.

Dette bekymrer utdanningsdirektøren.

– Selv om det totalt sett er mange som ønsker å bli lærer, ser vi at nedgangen i antallet tilbudte studieplasser forsetter også i år. Nedgangen er størst i distriktene, men også læresteder i de større byene opplever nå lavere interesse for lærerutdanningene, sier Skule.

Bekymret over trend

Utdanningsdirektøren ser med bekymring på de siste årenes nedgang i søkere til spesielt lærer- og sykepleieutdanningene, og at flere læresteder sliter med å fylle opp disse studieplassene.

– Samfunnets behov for kompetanse vil ikke bli mindre fremover. Vi vil ha stort behov for disse fagene i årene som kommer, sier han.