Lånekassen: 9 av 10 studenter jobber ved siden av studiene

86 prosent av heltidsstudentene i høyere utdanning med fullt lån og stipend i 2019, jobbet i snitt 10 timer i uka ved siden av studiene.

Rundt ni av ti som studerer med støtte fra Lånekassen, har lønnet arbeid ved siden av studiene. Å jobbe om sommeren er mest vanlig.
Publisert

- Ikke overraskende ser vi at sommermånedene utgjør en topp, både når det gjelder hvor mange studenter som jobber, og hvor mye de jobber. 70 prosent av studentene i undersøkelsen jobbet i juli, mens kun rundt halvparten jobbet i april, sier Beate Ellingsen, leder for analyseseksjonen i Lånekassen i en pressemelding.

Lånekassen har sett på heltidsstudentene i kalenderåret 2019 og finner lite endring fra 2016 til 2019.

- Omtrent hver fjerde student jobber i alle årets tolv måneder. I sum var 86 prosent av studentene i jobb i løpet av 2019.

De som studerer økonomiske og administrative fag, jobber i snitt mest. De som studerer humanistiske og estetiske fag og naturvitenskapelige fag, jobber i snitt minst.

Dessuten viser tallene at jo høyere utdanning foreldrene har, jo mindre jobber studentene i gjennomsnitt.

Til NRK sier leder i Norsk studentorganisasjon at dette er et klart tegn på at studiestøtten bør økes. 

- Studenter går månedlig 6407 kroner i minus dersom de bare skal leve på studiestøtta, sier NSO-leder Sæther til rikskringkasteren.

 Forsknings -og høyere utdanningsminister Sandra Borch sier på sin side at det er sunt at så mange studenter jobber.

- Det gir studenter en stor fordel på arbeidsmarkedet etterpå. Det å jobbe er en verdi i seg selv, sier hun til NRK.

Hun viser også til at regjeringa har økt studiestøtten i år med sju prosent. Det er den største økningen på 15 år.