Flere har problemer med å betale studielånet

Stadig flere ber om betalingsutsettelse fra Lånekassen. Samtidig øker antall purringer og regninger som går til inkasso.

Stadig flere har betalingsproblemer hos Lånekassen.
Stadig flere har betalingsproblemer hos Lånekassen.
Publisert

- Både purringer og inkassovarsler har økt med 30 prosent første kvartal i år sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet tegner dette et bilde av at flere har betalingsproblemer, og at det er vanskeligere økonomiske tider. Vi følger nøye med på utviklingen, sier administrerende direktør Kjetil Moen i Lånekassen.

Alle som betaler på studielånet, kan utsette regningen i 36 måneder. I første kvartal 2023 søkte 146.000 kunder om minst én betalingsutsettelse. Før koronapandemien var det i snitt 121.000 kunder i løpet av hele året som søkte om utsettelse.

Under pandemien var det mulig å utsette betalingen uten å bruke av kvoten på 36 betalingsutsettelser. Da valgte mange flere å utsette betalingen. Trenden fortsetter, selv om man nå må bruke av kvoten.

Moen minner om at Lånekassen har flere ordninger for kunder som har problemer med å betale regningene. Ved lav inntekt kan man få slettet renter, og man kan også ha rett på betalingsutsettelse.